Dnes
Teplota: 8.9 °C

25.8.2020   K Malým lázním

Zasláno: 25.8.2020
Zveřejněno: 25.8.2020

Obsah:

Dobrý den.

Turisté, návštěvníci Náchoda pátrají, hledají, kde jsou ty „nové Malé lázně“ a kde se mohou napít minerálky či posedět. Někteří dojdou po levém břehu až ke stavbě nového mostu a musí se vrátit a přes lávku přejít na pravý břeh a pak k vile Komenského. Nakonec se většinou někoho doptají a cíle dosáhnou. Bylo by ale dobré alespoň např. u Lázeňského mostu a na křižovatce u požární zbrojnice umístit informační směrové tabule.

Děkuji.  P. Vyšín


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Ing. Balcarovi, odbor dopravy a silničního hospodářství.


Vyjádření:
25.8.2020

Vážený pane Vyšíne,

 

v současné době probíhá povolovací řízení na umístění svislého dopravního značení IS 24b (Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl), které budou umístěny po Náchodě tak, aby návštěvníky navedly k Malým lázním. Umístění značení bylo navrhováno ve spolupráci s odborem kultury a sportu a odsouhlaseno Policií ČR DI Náchod.

 

S přáním pěkného dne

Ing. Jan Balcar

odbor dopravy a silničního hospodářství