Dnes
Teplota: 23.3 °C

18.6.2020   Sečení travních ploch v Náchodě

Zasláno: 18.6.2020
Zveřejněno: 18.6.2020

Obsah:
Dobrý den, včera jsem byla v Hradci Králové a všimla jsem si neposečených travnatých ploch ve městě. Na žádost občanů se kosí dvakrát do roka /lepší zadržování vláhy/. Vypadá to hezky a je to i rozumné v době sucha. 
V Náchodě vyrazí sekačky jen se travička trochu vzpamatuje. Určitě by bylo dobré sekání omezit a ne tak často doslova drancovat trávníky, které v době sucha jsou hnědé a vydřené až na hlínu. 
S pozdravem  Renáta Klicperová

Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Bc. Brandejsové, odborné pracovnici správy veřejné zeleně.


Vyjádření:
22.6.2020

Dobrý den,

 

jako reakci na Váš podnět zasílám článek o sečení trávy v Náchodě, který jsme nedávno umístili na

webové stránky města.

 

Sečení trávy v Náchodě

Plochy města jsou rozděleny do třech intenzitních tříd údržby a podle toho probíhá počet sečí. Okolí Pražské ulice, nádraží, Kostelecké, Běloveské, keřopark na sídlišti SUN, centrum Parkány a u gymnázia je zařazeno do I. intenzitní třídy údržby. Je zde navrženo 10 sečí ročně od konce dubna do začátku října. Sečení trávy je samozřejmě vždy přizpůsobováno počasí, díky kterému se běžně vynechá i několik sečí jdoucích po sobě. V loňském roce se například přes horké letní dny vynechaly dvě po sobě jdoucí seče. Vyšší počet sečí u této intenzitní třídy údržby byl zvolen také z důvodu výměny techniky, kdy před lety začala být používaná sekačka - traktůrek bez sběru trávy tak, aby plochy nemusely být hrabány, ale ponechaná tráva trávníky mulčovala a tím i částečně kryla před úpalem a hnojila. Absencí hrabání trávy na vícekrát sečených plochách tak především šetříme rozpočet města. Opětovné ponechání vyšší trávy na těchto místech by znemožnilo využití této mechanizace a muselo by být prováděno pravidelné finančně náročnější hrabání trávy.

Do II. intenzitní třídy údržby patří okolí většiny rodinných a panelových domů. Jedná se například o sídliště SUN, celý kopec s domky nad Hronem, Klínek, za domy na Plhově, Karlův kopec, Běloves zadní část atd. Zde jsou trávníky sečeny pětkrát za rok v měsících květen, červen, červenec, srpen, září, ale i tady je některá ze sečí při horku vynechána.

Ve III. intenzitní třídě jsou všechny trávníky vedeny jako luční a sečou se pouze dvakrát v měsících červen a září. Jedná se tedy vždy o cca metr vysokou trávu. Takové plochy jsou například na sídlišti Branka za domy, na Karlově kopci za domy, pod smuteční síní, plocha pod keřoparkem na sídlišti SUN nebo i mnoho ploch v příměstských částech.   

Technické služby přizpůsobují také výšku seče. Obecně používají vyšší stupně nastavení sekaček (tzn. 5-7 cm u různých typů) tak, aby na místech zůstávala posečená zelená tráva a ne "vyprahlá žlutá zem". Ojediněle se samozřejmě s ohledem na nerovnost ploch může nějaké více vysečené místo najít. 

Město Náchod se při tvoření harmonogramu prací snaží zohlednit nejen sucho, ale i problematiku výskytu klíšťat ve vysoké trávě a četné alergie na pyly, na což jsou v průběhu roku zaznamenány vždy také nějaké stížnosti od občanů.      

V loňském roce jsme se pokusili založit nový luční trávník téměř v centru města, kdy bylo na ploše svahu v ulici Příkopy v areálu bývalé Tepny vyseto travní semeno společně se semeny desítky druhů lučních květů. V loňském i letošním roce se zde pomalu místy objevují luční květiny, které bychom všichni rádi viděli po celé ploše, ale již jsme bohužel zaznamenali, že někteří občané tyto květiny trhají.  

Věříme, že i když je téma sečení trávníků opět aktuální, je a vždy bylo i v letech minulých snahou města přizpůsobit způsob a četnost prací na zeleni tak, aby bylo prostředí města příjemné.

 

S pozdravem

 

                        Andrea Brandejsová, odbor životního prostředí - správa zeleně