Dnes
Teplota: 10.7 °C

20.5.2020   Odpověd na Autovrak ze dne 28.2.2020

Zasláno: 19.5.2020
Zveřejněno: 20.5.2020

Obsah:

Dobry den reaguji na odpoved  z 2. Brezna 2020  od Pana Bc. Petr Valica,velitel Městské policie Náchod

Dnes je 11kvetna zminovany "auto vrak" zde stoji vesele dal i bez platne STK bohuzel jsme neznamenali zadny zlom v nasem problemu tudiz se na vas znovu obracim. auto vrak po vizualni prohlidce lze shledat jako technicky nezpusobili provozu natoz stani na verejne v tomto pripade nejspise mestskem parkovisti.  (Pokud rozbite celni sklo nabourana karoserie prazdne pneu je dle vas v poradku budiz) 

Bude se opakovat scena s opravou chodniku na husove namesti kdy bude ulice uzavrena (zakaz stani) pro vsechny ale pan dytycny zde. Bude stat? 

Dekujeme za pomoc obyvatele okolnich domu.


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Bc. Valicovi, veliteli Městské policie Náchod.


Vyjádření:
22.5.2020

Dobrý den,

jak jsem psal již v minulé odpovědi o tomto vozidle víme. Také jsem psal, že po uplynutí platnosti STK oznámíme přestupek příslušnému správnímu orgánu. Jelikož STK na vozidle je již „propadlá", tak přestupek oznámen byl. To, že vám se zdá vozidlo jako technicky nezpůsobilé, ještě nemusí odpovídat zákonným podmínkám, dle kterých se posuzuje technická nezpůsobilost.   Technickou nezpůsobilost neposuzuje ani městská policie, ale příslušný správní orgán.

Problematika autovraků je složitá a pro informaci uvádím  část komentáře k problematice technické nezpůsobilosti vozidla.

 

"Zákon vychází z předpokladu, že i vrak, tedy technicky nezpůsobilé vozidlo, lze opravit. Technická nezpůsobilost vraku tak není stav neměnný, lze jej změnit, tedy je možné vrak opravit a pak se již o vrak jednat nebude, vozidlo bude opět technicky způsobilé. Vrakem je pak takové vozidlo, jehož případná oprava (obnovení technické způsobilosti) by si vyžádala výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. To znamená, že o vrak se bude jednat pouze tehdy, když se závady v technickém stavu budou týkat podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla.

Otázkou je, co považovat za podstatnou část mechanismu nebo konstrukce vozidla. Zákon v tomto pouze obecně odkazuje na zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V důvodové zprávě k velké novele, která toto ustanovení do zákona vtělila, je odkaz na § 73 odst. 2 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který o podstatných částech mechanismu nebo konstrukce vozidla hovoří. Toto zákonné ustanovení tak lze v daném případě podpůrně použít, nutno však reflektovat, že se týká nikoli problematiky vraku, ale problematiky přestavby silničního vozidla, tedy zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v tomto vychází poněkud z jiného obsahového rámce (z hlediska vraku o přestavbě vozidla nelze uvažovat). Použití zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je zde tedy skutečně pouze podpůrné."

S přihlédnutím k právě uvedenému lze za podstatnou část mechanismu nebo konstrukce vozidla považovat zejména motor nebo karosérii. Pokud ty budou mít zjevné závady, které mohou ohrozit bezpečnost silničního provozu, tak většinou bude možné takové vozidlo označit za vrak. Půjde např. o prasklou nebo nadměrně zkorodovanou nápravu vozidla, nadměrné poškození (koroze) podvozku vozidla, poškození kabiny vozidla, zjevné poškození elektroinstalace vozidla, chybějící podstatné části vozidla jako kupř. světlomety, kola, vysklená okna, z vozidla z důsledku jeho zjevně závadného technického stavu vytékají provozní kapaliny, vozidlo má ostré hrany, vozidlu chybí kapota apod."

 

(KOČÍ, Roman. Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů. 6. vyd. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-267-7. Převzato z CODEXIS®, doplňku LIBERIS®.)

 

Bc. Petr Valica

velitel Městské policie Náchod