Dnes
Teplota: 11.2 °C

5.5.2020   Rekonstrukce ulice Na Koletově

Zasláno: 5.5.2020
Zveřejněno: 5.5.2020

Obsah:

Dobrý den,

 dne 4.3.2020 bylo panem Bohuslavem Voborníkem odpovězeno na dotaz p.Karla, zda dojte v letošním roce k opravě povrchu ulice Na Koletově takto:  "v letošním roce by měla proběhnout oprava komunikace a chodníků v ulici Na Koletově ".

Geodeti zde byli, vše by mělo být zaměřeno tak můj dotaz zní: Kdy se bude začínat? Stav chodníků a komunikace je opravdu katastrofální. Chodníky jsou místy bez obrubníků od věčně parkujících vozidel - MP toto neřeší (nebudu se k tomu vyjadřovat a vy hlavně neposílejte tento dotaz veliteli - je to zbytečná práce a o stále stejné výmluvy níkdo nestojí), propadlé kanály jsou zralé na zničení vozidla a při chůzi po chodníku hrozí fyzická újma.  

Předpokládám, že současná situace spoustu věcí pozastavila, ale doufáme, že v našem případě se tohoto nedočkáme! Nebo v odpovědi p.Voborníka jsou klíčová ta slova "by měla proběhnout"? Pokud ano, tak jaké bude řešení tohoto problému? Odklad? Ani nic jiného nečekáme! A pokud odklad tak co se současnou katastrofální situací? Zase někoho napadne posypat povrch tekutým asfaltem s drobným štěrkem? Všem kdo o takových opravách rozhodují bych ze srdce přál aby si takto opravili jedinou příjezdovou cestu ke svému domu - opravdu nádhera a ničení všeho od automobilů až po podlahy v garážích. A na jak dlouho odklad? Příští rok? Možná? A co když se zase "něco" stane? 

Předem děkuji za odpověď bez zbytečných urážek že jsem si dovolil zeptat se............

 

 Břetislav Lesk

 

 


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Voborníkovi, vedoucímu odboru investic a rozvoje města.


Vyjádření:
7.5.2020

Dobrý den pane Lesku,

v odpovědi na MMSku ze dne 4. 3. 2020 jsem odpověděl, že by oprava ulice Na Koletově měla proběhnout v letošním roce. Odbor investic a rozvoje města, ihned po schválení rozpočtu pro letošní rok, začal s přípravou této akce. Byly projednány veškeré návaznosti ohledně této opravy. VAK a.s. oprava přípojek, TSN výměna veřejného osvětlení, předběžně bylo projednáno s policií ČR řešení dopravy, bylo provedeno geometrické zaměření a další úkony směřující k zahájení akce.  Bohužel, nastala situace, která trvá dodnes. V současné době byla oprava komunikace Na Koletově pozastavena, tak jako dalších mnoho akcí, v hodnotě mnoha milionů korun, které byly také součástí rozpočtu města pro letošní rok.

 

S pozdravem 
    Bohuslav Voborník                    

vedoucí odboru investic a rozvoje města

 

7.5.2020

Rekonstrukce ulice Na Koletově II.část

 

Vážený pane Voborníku,    

velice si vážím Vaší odpovědi a děkuji za ni. Bohužel se potvrdilo přesně to v co jsme nedoufali.     T

oto se dá pochopit vzhledem k situaci, která teď ve světě panuje. Ale přesto se Vás ptám na odpovědi na moje dotazy. Kdy bude rekontrukce provedena (protože když už jsme se po letech dočkali zařazení do rozpočtu města -za což děkujeme- tak se stane toto) a co se současným katastrofálním stavem (chybějící obrubníky - ostré hrany, propadlé kanály,.........)?  Chápu, že lokální opravy jsou zbytečné, ale co s tím teď? Budeme spoléhat na to, že se zde nikomu nic nestane a odklad o rok (doufejme) vše vyřeší?  

Předem moc děkuji za odpověď.    

S pozdravem   Břetislav Lesk

 

18.5.2020

Dobrý den pane Lesku, odbor investic nerozhoduje o tom, kdy se co bude provádět. Investiční akce jsou vždy zařazovány do návrhu rozpočtu, který schvaluje vedení města a poté zastupitelstvo.  Tato i některé další investiční akce jsou pozastaveny, buď budou ještě letos provedeny, nebo budou opět předloženy do návrhu rozpočtu na příští rok.  Odbor investic a rozvoje města nezajišťuje opravy komunikací, předám Vaší MMSku kompetentní osobě. S pozdravem

Bohuslav Voborník 

vedoucí odboru investic a rozvoje města