Dnes
Teplota: 15.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Zelená školní učebna u ZŠ T.G. Masaryka Náchod 16ZPD05-0003


Dne 22.2.2016 byla podána žádost na projekt Zelená školní učebna u ZŠ T.G. Masaryka do dotačního fondu Královéhradeckého kraje s názvem programu Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 16ZPD05. Účelem projektu Zelená školní učebna u ZŠ T.G. Masaryka Náchod 16ZPD05-0003 je obnova nevyužitého prostoru mezi budovou školy a hřištěm, který bude nově osázen dřevinami, doplněn záhony a mobiliářem. Zahrada bude sloužit, jak žákům z přilehlé základní školy, tak i široké veřejnosti. V rámci projektu dojde k odstranění pařeniště, k novému rozmístění záhonů, k rekonstrukci stávajícího dlážděného chodníku a k vytvoření centrálního místa s posezením a záhony oddělenými štěrkovými pěšinami. Do záhonů v centrální části budou vysázeny kanadské i kamčastké borůvky doplněné brusinkami a klikvami a podél dlážděného chodníku byliny používané jako léčivky, koření nebo medonosné rostliny.

Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu jsou 399 816,- Kč včetně DPH, Královéhradecký kraj dne 20.6.2016 poskytl na realizaci projektu 123 000,- Kč, zbývající část hradí Město Náchod.

Realizace projektu, která se uskuteční na jaře příštího roku, je plně v souladu s Plánem environmentální výchovy zpracovaného základní školou, umožní žákům aktivně se podílet na péči o blízké okolí školy a osvojit si dovednosti potřebné k vykonávaní jednoduchých činností v péči o okolí a ke spoluvytváření kvalitního prostředí v Královéhradeckém kraji.