Dnes
Teplota: 9.6 °C

Snížení energetické náročnosti VO Náchod – EFEKT2019 Identifikační číslo 122D221009299

Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019

Identifikační číslo 122D221009299

Cíl akce (projektu):

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti národního hospodářství a snížení vlivu na životní prostředí.


Výstupy projektu:

výměna 205 ks svítidel třídy M s chromatičností menší nebo rovno 2700 K a výměna 85 ks svítidel třídy M s chromatičností menší nebo rovno 2700 K

předpokládaný objem uspořené energie 41,28 MWh/rok

předpokládaná úspora emisí CO2 41,76 t/rok


Popis projektu:

Popis stávajícího stavu - Soustava veřejného osvětlení ve městě je spínána celkem z 42 ks rozvaděčů. Výměna svítidel se týká okruhu rozvaděčů RVO2, RVO3, RVO12 a RVO37 Město používá zejména svítidla s vysokotlakými sodíkovými výbojkami a klasickým předřadníkem (tlumivkou). Ve městě jsou dále osazena i svítidla s COB LED zdroji i halogenidové výbojky, v řešené lokalitě je také několik svítidel s LED zdroji. V oblasti zvolené pro projekt se nachází 331 ks svítidel. K demontáži jsou určena převážně klasická svítidla s tlumivkou (sodíkové výbojky s výkony 70 W a 100 W dle konkrétní lokality a zatřídění).

Popis realizace opatření - K rekonstrukci s využitím dotace EFKET 2019 byly vybrány světelné body v obvodech rozvaděčů RVO2, RVO3, RVO12 a RVO37 - Na Drážkách, Malé Poříčí, Plhovské náměstí, Drtinovo náměstí (ulice Broumovská, Na Drážkách,
U Zvoničky, Na Vyšehradě, Lomená, Za Vodou, Na Brzdách, Havlíčkova, Kollárova, Plhovská, Kostelecká, Plhovské náměstí, Pod Kalvárií, Tylova, Průšova, Příkopy, Drtinovo náměstí, Jugoslávská, Lidická, Na Skalce, Myslbekova, Odboje, Partyzánská, Pekelská, Pod Lipím, Pod Rozkoší, Zářeční). Je uvažováno použít na osvětlení komunikací všech tříd svítidla LED s regulovatelným elektronickým předřadníkem a přípravou svítidel s dálkovou správou. Svítidla budou splňovat podmínku náhradní teploty chromatičnosti nepřevyšující hladinu 2 700 K. Projekt předpokládá montáž
290 ks nových svítidel, všechna budou vybavena řiditelným elektronickým předřadníkem a modulem pro dálkový management. U dalších 41 ks světelných míst není možné provést rekonstrukci, zůstanou tak v původním stavu. Na většině komunikací jsou světelné body ve stavu, že postačuje prostá výměna svítidel, v některých místech proběhne správné natočení výložníků, tak aby svítidlo svítilo na určené místo. Také dojde k seřízení svítidel na úhlovém vyložení, což by moderní svítidla měla umožňovat. Je uvažováno, že při výměně svítidel budou měněny i některé kabely ve sloupech, kde je historicky kabeláž v hliníkovém provedení a je předpoklad, dle stavu kabeláže, že při výměně se tyto polámou. U rozvaděčů dojde k seřízení řídících prvků, v jednom případě k výměně celé skříně.

Realizace projektu je naplánována na rok 2019. Náklady dle smlouvy o dílo uzavřené se společností Technické služby Náchod s.r.o. jsou ve výši cca 3,6 mil. Kč vč. DPH.

Akce „Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019", č. dotace 122D221009299 je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2019. Státní program na podporu úspor energie, tedy „program EFEKT", vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce.

- Revitalizace veřejného osvětlení města Náchod – X. etapa