Dnes
Teplota: 20.2 °C
logo

Nasvícení památkové secesní procházkové haly v lázeňském parku v obci Kudowa-Zdrój, číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002473

Cíl projektu:

Jedním z nejznámějších turistických měst na Kladském pomezí jsou lázně Kudowa-Zdrój. V centru lázeňského parku se nachází památková secesní procházková hala. Je to jedinečný příklad kulturního dědictví a architektonického díla. V rámci projektu je plánováno obnovení nasvícení objektu, což zvýší jeho atraktivitu pro návštěvníky. Partneři projektu budou spolupracovat na společné propagaci objektu a jeho okolí.

 

Datum zahájení projektu:    1. 9. 2020

Datum ukončení projektu:  31. 8. 2021

 

Partneři projektu:
Město Náchod - partner projektu
Gmina Kudowa-Zdrój - žadatel

Celkové náklady projektu

35 270 EUR

Celková výše dotace z EFRR

29 979 EUR

Aktivity projektu - Obsah projektu

Propagace turistické nabídky - oba partneři budou spolupracovat na přípravě textů a fotografií pro letáky a rovněž zpracují informace o projektu, který zveřejní na webových stránkách. Žadatel připraví propagační leták a články v polské a české jazykové verzi. Leták bude k dispozici v turistických informačních centrech v Kudowě-Zdróji a Náchodě. Internetové články budou zveřejněny na webových stránkách obou partnerů.

Nasvícení Procházkové haly - žadatel zpracoval technickou dokumentaci nasvícení procházkové haly. Staré a znehodnocené světelné body nefunkčního původního nasvícení budou nahrazeny novými. V dokumentaci se rovněž předpokládá i s umístěním nových světelných bodů, které budou osvětlovat konstrukční sloupy haly, hlavní vchod i východ a střední část střechy. Projekt navrhuje zavedení základního osvětlení v bílé barvě a schopnost měnit barvy pro zvláštní příležitosti a svátky.

Související články a foto k projektu - aktuality: