Dnes
Teplota: 25.6 °C
logo

Děšťová kanalizace V Úvozu, Náchod

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

ČÍSLO PROJEKTU: č. 18RGI02-0388

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je odvádění dešťových vod z areálu Oblastní nemocnice Náchod v důsledku stavby Královéhradeckého kraje.

VÝSTUP PROJEKTU: dešťová kanalizace, která bude odvádět dešťové vody z areálu Oblastní nemocnice Náchod do řeky Metuje

POPIS PROJEKTU: V rámci stavby, jíž je Královéhradecký kraj investorem, realizované na základě veřejné zakázky s názvem „Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby" dojde také k vybudování nové areálové dešťové kanalizace. Novou areálovou dešťovou kanalizaci nebude možné z kapacitních důvodů trvale napojit na stávající společnou splaškovou a dešťovou kanalizaci ve vlastnictví města Náchoda nacházející se v ulici V Úvozu a ulici Bartoňově. Město Náchod v rámci projektu realizuje stavbu „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa", jejíž součástí je i vybudování dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu, která umožní odvádět dešťovou vodu z areálu Oblastní nemocnice Náchod.

Realizace projektu v období 1. ledna až 31. prosince 2019.

Výdaje projektu dle žádosti o dotaci 3 565 982,84 Kč.

Projekt Dešťová kanalizace V Úvozu, Náchod, evidovaný pod číslem č. 18RGI02-0388 je spolufinancován Královéhradeckým krajem ve výši 3 000 000 Kč prostřednictvím programu 18RGI02 - Dotace na individuální účel - jednorázové akce.

- Dešťová kanalizace V Úvozu, Náchod
- Uzavírka ulic Na Strži a V Úvoze v Náchodě