Dnes
Teplota: 24.3 °C
logo

 

Bezpečně v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002910

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti v Evropském městě Náchod-Kudowa-Zdrój. V průběhu realizace projektu se partneři budou zabývat prevencí v oblasti první pomoci, požární ochrany, bezpečnosti silničního provozu a sebeobrany. Projekt je zaměřen na studenty a seniory, kteří získají znalosti a dovednosti z vybraných oblastí bezpečnosti.

 

Datum zahájení projektu:  1.10.2021

Datum ukončení projektu: 30.9.2022

 

Partneři projektu:

Město Náchod - hlavní partner projektu

Gmina Kudowa-Zdrój - partner projektu - Stránky partnera

 

Aktivity projektu:

Na dopravním hřišti v Náchodě bude uspořádána série 8 školení zaměřených na bezpečnost. K účasti na každém z nich bude pozváno 25 účastníků z české strany. Školení budou zaměřena na 4 tematické oblasti. Každému tématu budou věnována dvě školení. Tematické okruhy jsou: první pomoc, požární ochrana, bezpečnost silničního provozu - k těmto tématům budou přizváni studenti škol. Poslední téma se týká sebeobrany a jeho příjemcem budou senioři.

Kvůli omezením souvisejícím s pandemií budou fyzicky účastníci školení pouze z jedné strany hranice - z Česka. Přeshraniční spolupráce s polským partnerem v rámci projektu typu C však bude zajištěna díky on-line nástrojům.

Z projektu bude zakoupeno vybavení pro nácvik první pomoci, počítačové a záznamové zařízení pro on-line přenos, natočení a střih videozáznamů. Výstupem projektu budou 4 instruktážní videa opatřená polskými titulky. Videozáznamy budou poskytnuty školám i seniorům k dalšímu vzdělávání na polské straně i české straně.

Výstupy projektu: