Dnes
Teplota: 27.1 °C
logo

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“, JSDH Náchod

Číslo projektu: 20RRD12-0018

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění dostatečného počtu řidičů/strojníků v Jednotce sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH") Náchod tak, aby byla zvýšena akceschopnost jednotky a zastupitelnost řidičů/strojníků.

Výstup projektu

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C" pro dva členy JSDH Náchod.

Popis projektu

JSDH je zařazena do poplachových plánů Královéhradeckého kraje v kategorii Jednotka požární ochrany 3/I a je předurčena pro zásah i mimo katastr města Náchoda - v Královéhradeckém kraji i na území ČR (např. při povodních). Kromě výše uvedeného je zařazena do Záchranného plánu poskytování přeshraniční pomoci prostřednictvím jednotek požární ochrany Dolnoslezského Vojvodství a Královéhradeckého kraje.

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti a postupnému snižování počtu řidičů/strojníků s řidičským oprávněním skupiny „C", využilo město Náchod možnost získání dotace pro tyto účely a v lednu 2020 předložilo žádost o dotaci z Programu Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III v rámci dotačních programů Královéhradeckého kraje.

Dvěma členům JSDH Náchod bude v průběhu roku 2020 umožněno absolvovat rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C". Jedná se o jednoho člena z hasičského sboru Běloves a jednoho člena z hasičského sboru Náchod.

Královéhradecký kraj poskytl na projekt „Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C", JSDH Náchod", reg. č. projektu 20RRD12-0018 dotaci ve výši 20 000 Kč.