Dnes
Teplota: 14.6 °C
logo

Setkávání seniorů v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdroj, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je navázání či prohloubení stávajících přeshraničních kontaktů mezi seniory a institucemi pracujícími se seniory, a to na obou stranách hranice. Bude pořádána řada zajímavých workshopů, výletů a akcí, které umožní aktivně trávit čas, cestovat do partnerského města a poznat seniory ze sousední země. To přispěje ke zvýšení aktivity v této věkové skupině a ovlivní přeshraniční kontakty i po skončení projektu. Prohloubí se znalosti o kultuře a tradicích v sousední zemi.

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2020
Datum ukončení projektu: 31.3. 2022

Partneři projektu:
Město Náchod - hlavní partner mikroprojektu
Obec Kudowa - Zdrój - partner mikroprojektu

Aktivity projektu - Obsah projektu

V rámci projektu se v Náchodě a blízkém okolí uskuteční:

  • - 3 výlety pro české a polské seniory, které povedou po stopách známých českých spisovatelů. Součástí dvou výletů bude i divadelní představení, které v atraktivní formě představí seniorům jedno z děl známého českého spisovatele, na kterého bude daný výlet zaměřen.
  • - 2 worskshopy - rukodělné dílny, a to jarní a adventní.

- integrační akce "Kuronské slavnosti"

U partnera projektu se budou konat tyto aktivity:

- drobné práce stávající místnosti Seniorského klubu a jeho zázemí pro realizaci workshopů a přeshraničních setkání obyvatel Evropského města. Předpokládá se modernizace podlah, stěn, stropů a malování místností.

- 5 workshopů realizovaných v modernizovaném sále. Plánují se kosmetické, pohybové, hudební, rukodělné a zdravotnické workshopy.

- integrační akce "Senioriáda", realizovaná ve skanzenu v Kudowie-Pstrążne

Všech výše uvedených workshopů či výletu se zúčastní 20 polských a 20 českých seniorů. U dvojice integračních akcí se bude jednat o dvojnásobný počet seniorů z každé strany hranice.

Související články k projektu - aktuality: