Dnes
Teplota: 18.0 °C
logo

Park lázně Běloves – projektová dokumentace

Číslo projektu: 19RGI02-0171

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na zhotovení projektové dokumentace lázeňského parku v Bělovsi, který by se měl stát plnohodnotným a důstojným zázemím lázní Běloves.

Výstup projektu

Zpracování projektové dokumentace na lázeňský park jako doprovodné infrastruktury plánované obnovy lázní Běloves v Náchodě.

Popis projektu

Lázeňský provoz v Náchodě-Bělovsi má dlouholetou a úspěšnou historii, která byla bohužel v minulých letech přerušena. Dlouhodobým cílem města se stala snaha o jeho obnovení, neboť obnova lázní může další rozvoj města pozitivně nasměrovat.

Zpracování projektové dokumentace na lázeňský park je jednou z aktivit směřujících k investicím do doprovodné infrastruktury lázní Běloves. Návštěvníci lázní vnímají a oceňují kromě lázeňských zařízení zejména okolní krajinu, prostředí a nabízené služby. Lázeňský park má předpoklad stát se důstojným zázemím pro obnovené lázně Běloves a napomoci tak budovat podobu regionu při využití zdejšího potenciálu specifické formy cestovního ruchu - lázeňství.

Město Náchod předložilo v roce 2019 žádost o podporu z Dotační oblasti určené na individuální účely a získalo na projekt dotaci ve výši 500 000 Kč.