Dnes
Teplota: 27.2 °C
logo

Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Náchodě, číslo projektu 17CRG04-0036

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti Náchoda a jeho okolí prostřednictvím zvýšení úrovně služeb cestovního ruchu poskytovaných turistickým informačním centrem (TIC). Projekt je cílen na zkvalitnění a rozšíření již poskytované služby audioprůvodce, a to výrobou informačního materiálu (letáku) s vyznačenou trasou audioprůvodce po významných místech města Náchoda. Ke zvýšení úrovně služeb napomůže i dovybavení TIC o skříň a nákup nové elektronické registrační pokladny.

Výstupy projektu: - výroba informačních materiálů (letáků) - mj. doplňku k již poskytovaným audioprůvodcům
- pořízení skříně pro propagační materiály
- pořízení nové elektronické registrační pokladny vyhovující rozšiřující se potřebě turistického informačního centra a legislativě.

18.9.2017 Zkvalitnění služeb informačního centra

Na jaře letošního roku Město Náchod požádalo o dotaci na zkvalitnění služeb informačního centra, ta byla schválena.

Dojde tak k pořízení informačních materiálů - letáků k již běžícím zápůjčkám audioprůvodců po významných místech města Náchoda, v nichž je nahrán text v češtině a polštině. Turista, který si audioprůvodce zapůjčí, obdrží i oboustranný, barevný leták. Na letáku bude mj. standardní mapa centra města, na které bude vyznačena trasa audioprůvodce spolu s očíslovanými zastávkami na trase. Dále zde budou vyznačeny další atraktivity, které se nacházejí v centru a jeho blízkosti. Leták bude zdarma poskytován i návštěvníkům, kteří si audiooprůvodce nezapůjčí a budou chtít získat základní informace o významných atraktivitách města Náchoda.

V rámci projektu na zkvalitnění služeb informačního centra je dále pořízena skříň pro propagační materiály a zakoupena elektronická registrační pokladna.

Královéhradecký kraj na projekt s názvem "Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Náchodě", evidovaný pod číslem 17CRG04-0036, poskytl v rámci Programu Podpora činnosti turistických informačních center- 17CRG04 dotaci ve výši 41 000,- Kč.