Dnes
Teplota: 25.0 °C

Pondělí, 18.03.2024Úplná uzavírka místní komunikace na Lipí (u hasičárny)

Úplná uzavírka místní komunikace na Lipí (u hasičárny)


V období od 25.03. do 21.04.2024 dojde na dva dny k úplné uzavírce místní komunikace na p. p. č. 555 a st. p. č. 46/1 v kat. území Lipí u Náchoda (komunikace u hasičárny) z důvodu zřízení kanalizační přípojky pro objekt čp. 38. Bude se jednat o celkem dva dny, v prvním z nich proběhne výstavba kanalizační přípojky a v druhém pokládka asfaltového povrchu. V každém z těchto uvedených dnů se bude jednat omezení v čase cca od 7:30 do 17:00 hodin. Obyvatelé dotčené lokality budou žadatelem o uzavírku včas před každou jednodenní uzavírkou informováni o přesném termínu. Pro pěší a cyklisty bude zřízen náhradní koridor.

 

 

 


Úplná uzavírka místní komunikace na Lipí (u hasičárny) Úplná uzavírka místní komunikace na Lipí (u hasičárny)

Úplná uzavírka místní komunikace na Lipí (u hasičárny) Úplná uzavírka místní komunikace na Lipí (u hasičárny)

Další zprávy /