Dnes
Teplota: 13.6 °C

DARJA LUKJANENKO – UKRAJINSKÁ KULTURA V DOBĚ VÁLKY: ZRYCHLENÁ DEKOLONIZACE

GVUN Malá, Španielova pasáž, Plhovská 862 Náchod


24.8.2022 - 30.9.2022 v Vstupné: 

Umělkyně Darja Lukjanenko pracuje interdisciplinárně napříč performance, textem a zahradnictvím. Od roku 2020 se staví do odporu proti existenci raket a protestuje vůči idejím kosmismu. Ve své praxi zkoumá fyzickou smyslovost skrze praktiky stimulování empatie, studuje pozice ne-lidských aktérů a snaží se o objevování forem vztahů, jimž není vlastní dominance. Darja Lukjanenko je studentkou ateliéru fotografie na UMPRUM a absolventkou žurnalistiky na Národní univerzitě v Dnipru.

 

Darja Lukjanenko works interdisciplinary, across performance, text, and gardening. Since 2020 she has confronted rockets and protesting cosmism. She explores physical sensuality through empathy stimulation practices, non-human position study, and discovering domination-free forms of relationships. Darja Lukjanenko is a student of UMPRUM and graduate of journalism at Dnipro National University.

 Další informace

Přílohy:

Darja Lukjanenko – Ukrajinská kultura v době války: zrychlená dekolonizace     (34269_36222134955.jpg / 1,36 MB)
tisková zpráva GVUN Malá     (34269_9122474215.docx / 0,01 MB)