Dnes
Teplota: 9.2 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

3. Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pro žadatele do 15 let
 
Základní informace k životní situaci

 

Před vstupem k odbavovacím přepážkám je nutné navolit na dotykové obrazovce službu, kterou občan potřebuje (dotyková obrazovka je umístěna ve vestibulu naproti nápojovému automatu). Zařízení vydá lístek s pořadovým číslem. K vyřízení potřebných záležitostí bude občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky, kde bude jeho žádost zpracována.

Upozorňujeme i na možnost internetového objednání, které najdete na internetových stránkách  města Náchoda - Elektronická obsluha občana. Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Abychom však neznevýhodnili klienta, který čeká ve frontě bez internetového objednání, může se ke každému okénku objednat na každou hodinu jen jeden jediný člověk. Zbytek kapacity okénka je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání. Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze podat u orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu (i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu občana) nebo u zastupitelského úřadu.


 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)


Žádost podává zákonný zástupce společně s dítětem 


 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace


Návštěvou u příslušného úřadu.


 
Na které instituci životní situaci řešit

Odbor správní

Oddělení EO, OP a CD

pracoviště MěÚ Náchod, Němcové 2020 (vedle polikliniky)

informace na tel. číslech: CD - 491 405 194 

 

Pracovní doba:

Pondělí, středa  8.00 - 17.00 hod.

Úterý, čtvrtek    8.00 - 14.00 hod.

Pátek               8.00 - 11.00 hod.


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

1) občanský průkaz zákonného zástupce

2) originál rodného listu dítěte

3) prokázat občanství dítěte (cestovním pasem dítěte nebo předložit rodné listy obou rodičů)


 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádná žádost o vydání tohoto CP se nevyplňuje!

Žadatel nepředkládá fotografie!


 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit


správní poplatek ve výši 100,-- Kč(zaplatit před podáním žádosti o nový CP u východu z budovy - odbor správy majetku  a financování)


 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30-ti dnů s platností na 5 let.


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.


 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


 
Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Odbor správní

Oddělení EO, OP a CD

pracoviště MěÚ Náchod,

Němcové 2020 (vedle polikliniky)


 
Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2016
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.