Dnes
Teplota: 18.0 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Výpis z Rejstříku trestů
 
Základní informace k životní situaci

  • při podání žádosti o výpis se ověřuje totožnost žadatele a správnost údajů údajů 
  • totožnost žadatele se ověřuje podle originálu platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince) opatřeného fotografií.  
  • pracovnice kontaktního místa Czech-POINT ověří totožnost žadatele a potřebné údaje zadá do systému Czech-POINT.

 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat občan.


 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

O výpis z Rejstříku trestů se žádá na kontaktních místech CzechPOINT.


 
Na které instituci životní situaci řešit

 

  • žádost o výpis z rejstříku trestů (dále jen „výpis") lze podat na každém obecním nebo městském úřadě, který je kontaktním místem CzechPOINT.

 

  • žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky mohou osoby podávat také v cizině na zastupitelských úřadech České republiky, které za konzulární poplatek vyřízení výpisu a jeho doručení zprostředkují.

 

  • na Městském úřadu Náchod můžete žádost o výpis zrejstříku trestů podat na kontaktním místě Czech-POINT, které sídlí vbudově radnice na nám. T.G.M. čp. 40, přízemí, dveře č. 1.

 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

platný osobní doklad opatřený fotografií (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.).


 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Není třeba vyplňovat žádný formulář.vzor_rejstrik.pdf


 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

poplatek za výpis je 100,- Kč v hotovosti


 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o výpis podaná v úředních hodinách je zpravidla vyřízena na počkání.


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.


 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


 
Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správní


 
Popis byl naposledy aktualizován

11.1.2014
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.