Dnes
Teplota: 9.2 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

7. Vydání cestovní přílohy pouze pro dítě do 15 let v rámci malého pohraničního styku s Polskou republikou
 
Základní informace k životní situaci

 

Před vstupem k odbavovacím přepážkám je nutné navolit na dotykové obrazovce službu, kterou občan potřebuje (dotyková obrazovka je umístěna ve vestibulu naproti nápojovému automatu). Zařízení vydá lístek s pořadovým číslem. K vyřízení potřebných záležitostí bude občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky, kde bude jeho žádost zpracována.

Upozorňujeme i na možnost internetového objednání, které najdete na internetových stránkách  města Náchoda - Elektronická obsluha občana. Prostřednictvím tohoto modulu si můžete objednat obsluhu u příslušného okénka na určitý den a hodinu. Abychom však neznevýhodnili klienta, který čeká ve frontě bez internetového objednání, může se ke každému okénku objednat na každou hodinu jen jeden jediný člověk. Zbytek kapacity okénka je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání. Žádost o vydání cestovní přílohy lze podat u orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu.


 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Žádost podává zákonný zástupce dítěte (účast dítěte se nevyžaduje).


 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návštěvou u příslušného úřadu.


 
Na které instituci životní situaci řešit

 

Odbor správní

Oddělení EO, OP a CD

pracoviště MěÚ Náchod, Němcové 2020 (vedle polikliniky) 

informace na tel. číslech: CD - 491 405 194 

 

Pracovní doba:

Pondělí, středa  8.00 - 17.00 hod.

Úterý, čtvrtek    8.00 - 14.00 hod.

Pátek               8.00 - 11.00 hod.


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

1) vyplnit žádost o vystavení cestovní přílohy (vzor žádosti)

2) občanský průkaz zákonného zástupce

3) originál rodného listu dítěte

4) prokázat občanství dítěte (cestovním pasem dítěte nebo předložit rodné listy obou rodičů)

5) 2 fotografie dítěte


 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

vyplnit žádost o vystavení cestovní přílohy

Vzor - žádost o vydání cestovní přílohyvzorc_priloha.pdf


 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

bez poplatku


 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní příloha se vydává ve lhůtě do 30-ti dnů.


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


 
Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 
Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správní

Oddělení EO, OP a CD

pracoviště MěÚ Náchod, Němcové 2020 (vedle polikliniky) 

 


 
Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2016
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.