Dnes
Teplota: 20.3 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Povolení k umístění herního prostoru dle zákona č.186/2016 Sb., o hazardních hrách
 
Základní informace k životní situaci

Povolení k umístění herního prostoru uděluje obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má herní prostor nacházet, v rámci přenesené působnosti, a to k provozování binga, technické hry nebo živé hry. Povolením k umístění herního prostoru se tedy uděluje provozovateli oprávnění k provozování konkrétních koncových zařízení technické hry, hracích stolů živé hry, popřípadě binga v konkrétní herně nebo kasinu.


 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o povolení k umístění herního prostoru je provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení k provozování příslušné hazardní hry.


 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Podání písemné žádosti o vydání povolení k umístění herního prostoru na interaktivním formuláři, zveřejněném na internetových stránkách Ministerstva financí  zde:https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika-Pr-001_2016_Zadost-herni-prostor_v03.docx

Návod k vyplnění žádosti o povolení k umístění herního prostoru uveřejnilo Ministerstvo financí zde:https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2016_Pokyn-k-vyplneni-zadosti-o-povoleni-k-umisteni-herniho-prostoru_v02.pdf

K podání žádosti není použití formuláře povinné, formulář však obsahuje nezbytné náležitosti žádosti,  a zjednoduší tak komunikaci s Městským úřadem Náchod.


 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Podáním písemné žádosti, která obsahuje:

  • obecné náležitosti,
  • druh herního prostoru a provozní doba herního prostoru,
  • adresu místa herního prostoru, kde bude hazardní hra provozována,
  • druh hazardní hry, která má být v herním prostoru provozována,
  • typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována.

K žádosti je třeba přiložit:

  • základní povolení,
  • doklad o složení kauce,
  • osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována,
  • doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra,
  • schéma kamerového systému.

V rámci jedné žádosti má žadatel právo požádat o povolení k umístění pouze jednoho herního prostoru.


 
Na které instituci životní situaci řešit

Je-li uvažovaný herní prostor na území města Náchoda, pak je třeba se obrátit na Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a financování, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, I. mezipatro, č. dveří 3, Ing. Lenka Martincová,  odborný pracovník - rozpočtář,  tel. 491 405 271.


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou


 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Interaktivní formulář, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí  - viz bod 4.


 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru je stanoven správní poplatek Kč 4.000,-Kč, při přijetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru,  týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování, je stanoven správní poplatek Kč 2.500,-.

Platbu správního poplatku lze provést bankovním převodem na účet města Náchoda č.ú. 19-222551/0100 u KB a.s., VS 1361289


 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány


 
Elektronická služba, kterou lze využít


 
Za správnost návodu odpovídá útvar

 

11. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

12. Za správnost popisu odpovídá: odbor správy majetku a financování

 

13. Kontaktní osoba: Ing. Lenka Martincová


 
Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2018
 
Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.