Dnes
Teplota: 20.0 °C

Závěrečný účet za rok 2018


Datum od - do: 1.7.2019 - 31.7.2020
Typ: Závěrečný účet
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování

Obsah:https://www.mestonachod.cz/urad/pz-info/zaverecny-ucet-2018.zip

 

 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí v listinné podobě na Městském úřadě Náchod, odbor správy majetku a financování, kancelář č. 3 u rozpočtářky a na webových stránkách města Náchod www.mestonachod.cz