Dnes
Teplota: 13.6 °C

Elektronická úřední deska

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Hořičky Odbor dopravy a silničního hospodářství 27.9.2023
12.10.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce, Červená Hora, Stolín Odbor dopravy a silničního hospodářství 27.9.2023
12.10.2023
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou 27.9.2023
1.11.2023
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Šumperk 27.9.2023
7.11.2023
veřejná vyhláška návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Běloves Odbor dopravy a silničního hospodářství 26.9.2023
11.10.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Staré Město nad Metují Odbor dopravy a silničního hospodářství 26.9.2023
11.10.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 26.9.2023
11.10.2023
záměr záměr propachtovat nemovitost Odbor správy majetku 25.9.2023
10.10.2023
veřejná vyhláška přechodná úprava provozu k. ú. Horní Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.9.2023
7.10.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Vysokov Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.9.2023
7.10.2023
upozornění upozornění na odstávku elektřiny ČEZ Distribuce a. s. 21.9.2023
13.10.2023
veřejná vyhláška Přeložka silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí Odbor dopravy a silničního hospodářství 21.9.2023
6.10.2023
záměr záměr vypůjčit nemovitost Odbor správy majetku 21.9.2023
6.10.2023
veřejná vyhláška oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Police nad Metují formou opatření obecné povahy Odbor výstavby a územního plánování 20.9.2023
5.10.2023
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod, Běloves Odbor dopravy a silničního hospodářství 20.9.2023
5.10.2023
veřejná vyhláška Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení čj. MUNAC 78483/2020/ŽP ze dne 14.10.2020. Výstavba vodního díla „III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská“, dílčích objektů přeložka jednotné kanalizace a dešťová kanalizace v k.ú. Č. Kostelec Odbor životního prostředí 19.9.2023
4.10.2023
výběrové řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa odborného pracovníka / odborné pracovnice přestupkového řízení na odboru dopravy a silničního hospodářství Odbor kanceláře tajemníka 19.9.2023
5.10.2023
výběrové řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa odborného pracovníka / odborné pracovnice přestupkového řízení - administrativa na odboru dopravy a silničního hospodářství Odbor kanceláře tajemníka 19.9.2023
5.10.2023
veřejná vyhláška Dočasný zákaz vstupu do lesa na p.p.č. 1167/3 v k.ú. Zbečník. Odbor životního prostředí 19.9.2023
19.12.2023
veřejná vyhláška Stanovení záplavového území vodního toku Radechovka Odbor životního prostředí 19.9.2023
4.10.2023
oznámení Hromadného oznámení o uložení zásilky Odbor finanční 19.9.2023
4.10.2023
veřejná vyhláška návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Hronov Odbor dopravy a silničního hospodářství 18.9.2023
3.10.2023
upozornění upozornění na odstávku elektřiny ČEZ Distribuce a. s. 18.9.2023
9.10.2023
veřejná vyhláška Rozhodnutí KÚ KHK ve věci odvolání paní Heleny Martínkové proti rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, č. j.: MUNAC 30080/2023/ŽP ze dne 29. 3. 2023 (dílčí stavby vodních děl v rámci stavby „I/33 Náchod obchvat“). Odbor životního prostředí 18.9.2023
3.10.2023
upozornění upozornění na odstávku elektřiny ČEZ Distribuce a. s. 14.9.2023
6.10.2023
seznam seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 14.9.2023
1.1.2024
veřejná vyhláška Zákaz vstupu do lesa na pozemku p.č. 1090/4 v k.ú. Suchý Důl Odbor životního prostředí 11.9.2023
8.10.2023
veřejná vyhláška Zákaz vstupu do lesa na pozemku p.č. 807/1 v k.ú. Žďár nad Metují Odbor životního prostředí 11.9.2023
8.10.2023
seznam seznam bytů podpořených z programu - 11774 - Ukrajina - ubytovací kapacity pro uprchlíky Krajský úřad Královéhradeckého kraje 7.8.2023
31.10.2023
Závěrečný účet Závěrečný účet města Náchoda za rok 2022 Město Náchod 29.6.2023
31.7.2024
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2023 Odbor správy majetku a financování 13.1.2023
30.6.2024
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2027 Odbor správy majetku a financování 13.12.2022
31.3.2024
Rozpočet Rozpočet města Náchoda na rok 2023 Město Náchod 13.12.2022
31.12.2023
veřejná vyhláška Veřejná Vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 7.11.2022
31.12.2023
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 29.9.2021
4.10.2024