Dnes
Teplota: -1.4 °C

Elektronická úřední deska

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
záměr záměr vypůjčit část nemovitosti Odbor správy majetku a financování 29.11.2022
14.12.2022
veřejná vyhláška III/30318 Velké Petrovice Odbor dopravy a silničního hospodářství 29.11.2022
14.12.2022
veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Staré Město nad Metují Odbor dopravy a silničního hospodářství 29.11.2022
14.12.2022
veřejná zakázka Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 29.11.2022
14.12.2022
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 29.11.2022
14.12.2022
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- možnost převzít písemnost- Otto Kořán Odbor obecní živnostenský úřad 29.11.2022
14.12.2022
oznámení volební okrsky pro volbu prezidenta republiky Odbor kanceláře tajemníka 28.11.2022
30.1.2023
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 28.11.2022
13.12.2022
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Běloves Odbor dopravy a silničního hospodářství 28.11.2022
13.12.2022
výběrové řízení Věc: Oznámení podle §19 odst. 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících o změně dalších zákonů, v platném znění Městský úřad Náchod 25.11.2022
10.2.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2027 Odbor správy majetku a financování 25.11.2022
14.12.2022
záměr záměr vypůjčit část nemovitosti Odbor správy majetku a financování 25.11.2022
12.12.2022
návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2023 Město Náchod 25.11.2022
13.12.2022
informace Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 25.11.2022
3.12.2022
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- Možnost převzít písemnost- Karel Florián Odbor obecní živnostenský úřad 24.11.2022
9.12.2022
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- Možnost převzít písemnost- Radek Smolík Odbor obecní živnostenský úřad 24.11.2022
9.12.2022
veřejná vyhláška V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ř í z e n í o n á v r h u Z m ě n y č . 1 Ú z e m n í h o p l á n u Č e r v e n ý K o s t e l e c Odbor výstavby a územního plánování 23.11.2022
8.12.2022
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.11.2022
7.12.2022
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Bohdašín nad Olešnicí Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.11.2022
7.12.2022
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.11.2022
7.12.2022
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Hronov Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.11.2022
7.12.2022
informace Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Ministerstvo životního prostředí 21.11.2022
6.12.2022
veřejná vyhláška III/285 26 Jizbice - opěrná zeď Odbor dopravy a silničního hospodářství 21.11.2022
6.12.2022
informace Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., Krajský úřad Královéhradeckého kraje 16.11.2022
1.12.2022
informace Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce Ministerstvo životního prostředí 15.11.2022
30.11.2022
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Zlíč, Žernov u České Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 15.11.2022
30.11.2022
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 15.11.2022
30.11.2022
oznámení oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 14.11.2022
30.12.2022
Rozpočet návrh rozpočtu na rok 2023 DSO Kladská stezka 14.11.2022
30.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 DSO Kladská stezka 14.11.2022
30.12.2022
oznámení počet členů okrskových volebních komisí Odbor kanceláře tajemníka 14.11.2022
30.1.2023
záměr záměr pronájmu části nemovitosti Odbor správy majetku a financování 14.11.2022
16.12.2022
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov 14.11.2022
19.12.2022
záměr záměr pronájmu části nemovitosti Odbor správy majetku a financování 14.11.2022
16.12.2022
upozornění upozornění na odstávku elektřiny ČEZ Distribuce a. s. 10.11.2022
2.12.2022
veřejná vyhláška Veřejná Vyhláška- opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 7.11.2022
31.12.2023
dražební vyhláška dražební vyhláška EURODRAŽBY.CZ a.s. 31.10.2022
30.11.2022
upozornění upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce a. s. 13.10.2022
31.3.2023
Závěrečný účet Závěrečný účet města Náchoda za rok 2021 Město Náchod 21.6.2022
31.7.2023
informace údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 13.5.2022
30.12.2022
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2022 Odbor správy majetku a financování 11.1.2022
30.6.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026 Odbor správy majetku a financování 14.12.2021
31.3.2023
Rozpočet Rozpočet města Náchoda na rok 2022 Město Náchod 14.12.2021
31.12.2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 29.9.2021
4.10.2024
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2021 Odbor správy majetku a financování 26.1.2021
31.12.2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 22.6.2020
30.6.2023
Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Odbor životního prostředí 16.4.2020
31.12.2022
veřejná vyhláška Doprovodná informace k opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 Odbor životního prostředí 2.1.2020
31.12.2022
veřejná vyhláška VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství 12.12.2019
31.12.2022
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 23.9.2019
31.12.2022
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - změna Ministerstvo zemědělství 23.9.2019
31.12.2022