Dnes
Teplota: 19.4 °C

Středa, 14.06.2023Senior taxi jezdí dál

Senior taxi jezdí dál


Městská doprava seniorů Náchod přepravuje náchodské občany starší 65 let a držitele průkazek ZTP, ZTP/P starší 18 let i nadále. Služba se těší velké oblibě. K jejímu využívání je v evidenci více než 1100 přihlášených osob a každý měsíc odveze na požadované místo po Náchodě kolem dvou set lidí, uskuteční se přibližně 550 jízd.

Podmínky pro využívání jsou stále stejné, jako v minulých letech, tj.

Průkazku na využití služby může získat každá fyzická osoba, která je na území města Náchoda hlášena k trvalému pobytu a dosáhla věku nejméně 65 let nebo osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní průkaz ZTP, ZTP/P. Městská doprava seniorů Náchod je provozována na území města Náchoda včetně jeho příměstských částí. Tato místa jsou rozdělena do dvou zón.
Zóna I - Náchod, Babí u Náchoda, Staré Město nad Metují, Běloves, Bražec, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda.
Zóna II - Jizbice u Náchoda, Dobrošov, Pavlišov.
Přepravné je stanoveno ve výši 25 Kč včetně DPH za jízdu v jednom směru v zóně I a 30 Kč včetně DPH za jízdu v jednom směru ze zóny II a obráceně. V každém měsíci je možné uskutečnit 8 jednosměrných jízd. Služba je k dispozici každý pracovní den v době od 7:00 do 22:00, v sobotu od 8:00 do 22:00, v neděli a ve dnech státního svátku či pracovního volna od 8:00 do 17:00 hodin.

 

Přepravovat se můžete kamkoliv ve výše vymezeném území. Nejčastějším důvodem přepravy je odvoz do zdravotnického zařízení (ovšem nenahrazuje dopravní zdravotní službu indikovanou lékařem - hrazenou ze zdravotního pojištění), na nákup, na návštěvu, na chatu či zahradu, ke kadeřnici, k vyřízení úředních záležitostí a zpět domů, do místa bydliště.

Pokud ještě nejste registrovaní, neváhejte a přijďte si podat přihlášku na MěÚ Náchod, ul. Zámecká 1845, 2. patro, kancelář č. 2.05, Mgr. Kateřina Tylšová, 491 405 442, 770 127 512, k.tylsova@mestonachod.cz.

Od července také provádíme výměnu průkazek na další období!

 

 


Přílohy:

00_PRIHLASKA_ME_DOPRAVA_SENI     (9021_18114113846.pdf / 0,28 MB)

Senior taxi jezdí dál Senior taxi jezdí dál

Další zprávy /