Dnes
Teplota: 16.8 °C

Středa, 14.06.2023Ocenění žáků a pedagogů

Ocenění žáků a pedagogů


Město Náchod každoročně na konci školního roku oceňuje píli a úspěchy žáků udělením titulu „Žák roku". Titul je udělován v kategoriích 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a nejlepší žák ZUŠ. Žáky navrhuje pedagogická rada každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných výborných studijních výsledků.

Ocenění je určené i rodičům těchto žáků, protože bez jejich podpory a neustálé motivace, by děti takových úspěchů jistě nedosáhly.

Slavnostně předali ocenění v obřadní síni náchodské radnice v úterý 13. června 2023 představitelé města - starosta Jan Birke, místostarosta František Majer a vedoucí odboru školství Iveta Lukešová. Tuto slavnostní chvíli si nenechali ujít nejen rodiče žáků, ale také jejich třídní učitelé a ředitelé škol.

Bývá milým zvykem, že setkání zpestří svým vystoupením jeden z oceněných žáků - tentokrát žák Základní umělecké školy Náchod Daniel Plavec hrou na housle.

 

Titul Žák roku 2023 byl udělen:

Štěpánu Francovi, žáku ZŠ TGM Náchod

Lucii Foltýnové, žákyni ZŠ TGM Náchod

Elišce Luštincové, žákyni ZŠ Komenského

Adéle Komárkové, žákyni ZŠ Komenského

Nele Novákové, žákyni ZŠ Náchod-Plhov

Janu Máslovi, žáku ZŠ Náchod-Plhov

Adamu Kačerovi, žáku ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí

Lucii Polákové, žákyni ZŠ Pavlišovská

Elen Bartoňové, žákyni ZŠ 1. Máje

Danielu Plavcovi, žáku Základní umělecké školy Náchod

 

Po ocenění žáků patřilo poděkování a uznání také pedagogům. Ocenění za dlouholetou práci v náchodském školství převzali z rukou starosta města Jan Birke, místostarosty Milana Vika a vedoucí odboru školství Ivety Lukešové, za účasti hosta - paní Svatavy Odlové, vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Setkání zpříjemnily svým vystoupením děti z pěveckého sborečku Plhováček pod vedením rovněž jedné z oceněných - paní učitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova  - Dany Roušarové.

 

Ocenění za dlouholetou práci obdrželi:

Irena Blahová, učitelka Mateřské školy, Náchod, Vančurova

Erika Dítětová, učitelka Mateřské školy, Náchod, Myslbekova

Dana Roušarová, učitelka Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova

Jaroslava Pavlovičová, vychovatelka Základní školy Náchod-Plhov

Irena Jarošová, učitelce Základní školy Náchod, 1. Máje

Jaroslava Nývltová, pedagog volného času SVČ Déčko Náchod

Irena Ságnerová, učitelka Základní školy Náchod, Komenského

Milena Nová, učitelka Základní školy T. G. Masaryka Náchod

Vladimír Honzů, ředitel Základní školy Náchod-Plhov

 

Všem oceněným žákům a pedagogům blahopřejeme a přejeme krásné prázdniny!

 

 


Žák roku Žák roku

Žák roku Žák roku

Další v galerii 33

Další zprávy /