Dnes
Teplota: 23.6 °C

2. Důvod a způsob založení

Město Náchod je jednou z obcí, na které se člení Česká republika. Je základním územním samosprávným celkem založeným na základě čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně - v samostatné působnosti.

Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán  jako svou přenesenou působnost.

Na základě zvláštních zákonů vykonávají orgány města Náchoda přenesenou působnost

  • vzákladním rozsahu - správní obvod je vymezen územím města Náchoda,
  • vrozsahu pověřeného obecního úřadu - správní obvod je vymezen územím obcí Borová, Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Náchod, Nový Hrádek, Studnice a Vysokov,
  • vrozsahu obecního úřadu obce srozšířenou působností - správní obvod je vymezen územím obcí Bezděkov nad Metují, Borová, Brzice, Bukovice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Kramolna, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Machov, Mezilečí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Říkov, Slatina nad Úpou, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vestec, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov.