Dnes
Teplota: 18.0 °C

Čtvtek, 18.04.2024Tenisová hala a rekonstrukce tenisového areálu v Náchodě-Bělovsi

Tenisová hala a rekonstrukce tenisového areálu v Náchodě-Bělovsi


Za účasti vedení města Náchoda a členů Tenisového klubu bylo ve středu 17. dubna předáno staveniště pro výstavbu nové tenisové haly v Náchodě-Bělovsi zhotoviteli - zástupcům firmy STAKO Červený Kostelec, s.r.o.

„V první řadě patří poděkování za to, že vznikne nové zázemí pro tenis v Náchodě samotným náchodským tenistům, kteří měli tu odvahu a věřili nám, že novou tenisovou halu postavíme a převedli městu za tímto účelem potřebné pozemky," uvedl při předání stavby starosta Jan Birke.

V novostavbě tenisové haly, která je navržena na jednoduchém obdélníkovém půdorysu o max. rozměrech 39,04 m x 56,24 m, budou umístěny tři tenisové kurty, v tenisovém areálu další dva venkovní. Hala bude sloužit zejména pro rekreační sportování, její parametry budou splňovat i podmínky pro pořádání oblastních tenisových soutěží.

Vlastní práce zahájí firma STAKO Červený Kostelec v příštím týdnu. Během následujících 300 dní (dle smlouvy o dílo) vznikne ve stávajícím tenisovém areálu novostavba tenisové haly a současně bude provedena celková rekonstrukce areálu za přibližně 42 mil. Kč. Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy hygienického zázemí areálu, opravu oplocení a nové venkovní kurty a zpevněné plochy.

Úprav se dočká i technická infrastruktura - bude vybudována nová přípojka dešťové kanalizace včetně dešťové a splaškové kanalizace v rámci celého areálu, vodovod, plynovod, nová drenáž u venkovních tenisových kurtů a nové vedení nízkého napětí a sdělovacího kabelu.

„Na stavbu tenisové haly jsme si tzv. našetřili. Tenisový klub na její realizaci čeká už léta a její stavba je pro město Náchod důležitá. Plníme tím závazek, který jsme tenistům při převodu pozemků na město dali již v roce 2020. Aktuálně je podána žádost o dotaci na její výstavbu na Národní sportovní agentuře," upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

Zahájení stavby si nenechali ujít ani členové Tenisového klubu Náchod a všichni, kteří se na stavbě budou podílet, počínaje projektantem, autorským a technickým dozorem nebo koordinátorka BOZP, včetně radních a správců městských sportovišť. Pro náchodský tenis jde doslova o historický okamžik!


Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o. - cena vč. DPH: 42.034.429,50 Kč

Termíny realizace:

předání staveniště - 17.04.2024

zahájení prací v místě plnění - do 14 dnů od předání staveniště (1.5.2024)

předpokládané dokončení - březen 2025

Případná dotace: Žádost o dotaci na projekt „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi" byla předložena do výzvy 05/2024 Regiony 2024 - investice nad 10 mil. Kč - výstavba v rámci Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2026 vypsané Národní sportovní agenturou.

 

 

 


Tenisová hala vizualizace Tenisová hala vizualizace

Tenisová hala vizualizace Tenisová hala vizualizace

Další v galerii 10

Další zprávy /