Dnes
Teplota: 2.8 °C

Odbor investic a rozvoje města

Rozsah hlavních působností

  • pečuje o památky města, včetně jejich údržby
  • provádí majetkovou a finanční spolupráci s příspěvkovými organizacemi města
  • zajišťuje investiční výstavbu a údržbu objektů v majetku města
  • zajišťuje sestavení a kontrolu rozpočtu obce (pouze pro údržbu majetku a investice)
  • připravuje investiční akce, zpracovává investiční záměry podle zadání, způsobu financování, projektové přípravy apod.; řeší majetkoprávní vztahy podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků; zpracovává rozpočty a plány nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce
  • připravuje, řídí a ukončuje projekty spolufinancované z národních zdrojů a zdrojů EU; buduje místní partnerství veřejného, soukromého a občanského sektoru; koordinuje vypracování místních regionálních strategií

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 12 a 13

Provoz MěÚ Náchod od 4. 1. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00-13.00
   st    12.00-17.00

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00-13.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    12.00-17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    zavřeno

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 4. 1. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00-13.00
   st    12.00-17.00

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00-13.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    12.00-17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    zavřeno

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.