Dnes
Teplota: 13.9 °C

Formuláře


Žádost o povolení výjimky podle § 12 zákona č. 274/2001 Sb. (křížení, souběh vodovodu a kanalizace)

Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Sekce:5. Vodoprávní úsek
Poznámka: Stoky pro odvádění odpadních vod, s výjimkou dešťových stok, jakož i kanalizační přípojky musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že bude provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace.

Přílohy:

Žádost o výjimku § 12 - DOC     (314_6025105827.doc / 0,02 MB)
Žádost o výjimku § 12 - PDF     (314_9035105849.pdf / 0,11 MB)