Dnes
Teplota: 11.0 °C

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky: "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická"


Datum od - do: 11.08.2015 - 27.08.2015
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města

Obsah:Výzva včetně příloh - "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická"

Příloha č. 8 projektová dokumentace včetně výkazu výměr Vám bude zaslána na základě emailu  zaslaného na: r.pichova@mestonachod.cz, v kopii z.klicnarova@mestonachod.cz.Přílohy:

Dodatečná informace č.1     (5723_7101916846.pdf / 0,27 MB)
Dodatečná informace č.2     (5723_6124122310.pdf / 0,37 MB)
Rozhodnutí o přidělení zakázky     (5723_428813239.pdf / 0,41 MB)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky     (5723_908132337.pdf / 0,47 MB)
Příloha č. 9 Rozhodnutí SpZn (Čj.) 65802015ŽPČs vydané MěÚ Náchod, odborem životního prostředí, ze dne 18.6.2015 .pdf     (5723_4311111552.pdf / 0,86 MB)
Smlouva - "Sadové úpravy v Náchodě. lokalita Trojická"     (5723_1149154333.pdf / 5,04 MB)
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo     (5723_70517135427.pdf / 0,83 MB)
Výzva k podání nabídky     (5723_761191022.pdf / 2,67 MB)
Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo včetně příloh-WORD     (5723_9831191228.doc / 0,17 MB)
Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo včetně příloh.pdf     (5723_7771191243.pdf / 0,31 MB)
Příloha č. 2 Krycí list nabídky.doc     (5723_1781191257.doc / 0,08 MB)
Příloha č. 2 Krycí list nabídky.pdf     (5723_459119139.pdf / 0,06 MB)
Příloha č. 3 Čestné prohlášení pro splnění Základních kvalifikačních předpokladů.doc     (5723_6001191332.doc / 0,06 MB)
Příloha č. 3 Čestné prohlášení pro splnění Základních kvalifikačních předpokladů.pdf     (5723_1431191346.pdf / 0,08 MB)
Příloha č. 4 Čestné prohlášení pro splnění Profesních kvalifikačních předpokladů.doc     (5723_7071191443.doc / 0,05 MB)
Příloha č. 4 Čestné prohlášení pro splnění Profesních kvalifikačních předpokladů.pdf     (5723_760119150.pdf / 0,07 MB)
Příloha č. 5 Čestné prohlášení pro splnění Technických kvalifikačních předpokladů.doc     (5723_3371191542.doc / 0,06 MB)
Příloha č. 5 Čestné prohlášení pro splnění Technických kvalifikačních předpokladů.pdf     (5723_371191557.pdf / 0,07 MB)
Příloha č. 6 Seznam subdodavatelů.doc     (5723_89119169.doc / 0,08 MB)
Příloha č. 6 Seznam subdodavatelů.pdf     (5723_3351191621.pdf / 0,06 MB)
Příloha č. 7 Prohlášení o seznámení se ZD.doc     (5723_91191638.doc / 0,05 MB)
Příloha č. 7 Prohlášení o seznámení se ZD.pdf     (5723_2201191650.pdf / 0,05 MB)