Dnes
Teplota: 18.0 °C

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Projekt:„Cyklostezky v Kladském pomezí – III. etapa“, číslo projektu CZ.3.22/2.2.00/09.01553 Stavba:„Odpočívadlo pro cyklisty na parcele č.kat. 340/22 k. ú. Malé Poříčí“


Datum od - do: 26.08.2010 - 10.09.2010
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování

Obsah: 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 

Název projektu:     „Cyklostezky v Kladském pomezí - III. etapa", číslo projektu CZ.3.22/2.2.00/09.01553

Veřejná zakázka:   „Odpočívadlo pro cyklisty na parcele č.kat. 340/22 k. ú. Malé Poříčí"

 

Zadavatel:              Město Náchod,  se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, IČ 00272868

Způsob zadání:      vyhlášená podle § 12 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

 

 Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě usnesení rady města Náchoda č. 117/2766/10 ze dne 17.8.2010 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky takto:

  

Výsledek hodnocení a pořadí nabídek:

  • 1. Tomáš Koutský, Kostelecká 1828, 547 01 Náchod, IČ: 11049472,
    Nabídková cena vč.DPH: 538 800,00 Kč
  • 2. TOMOVY PARKY s.r.o., Karlovice-Radvánovice 11, 511 01 Turnov, IČ 47470712,
    Nabídková cena vč.DPH: 719649,00 Kč

 

 

Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.