Dnes
Teplota: 19.8 °C

Souhrn usnesení z 25. / 84. / schůze Rady města Náchoda konané 11. května 2020

Obnovení provozu Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 a Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 84/1791/20 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 67/1675/20 ze dne 11.03.2020 a

b e r e n a v ě d o m í

obnovení provozu Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 a Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 od
11.05.2020

Dezinfekční prostředky pro školy a školské zařízení

Usnesení č. 84/1792/20 - rada města s o u h l a s í

s poskytnutím dezinfekčních prostředků dle návrhu

Dětské dopravní hřiště - přesadba zeleně

Usnesení č. 84/1793/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky na
přesadbu zeleně na dětském dopravním hřišti, zhotoviteli
Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod , IČO: 25270095

Program Covid-19 Náchod 2020

Usnesení č. 84/1794/20 - rada města p o z a s t a v u j e

vybírání místního poplatku za předzahrádky od 12.3.2020 do 31.12.2020 a

u k l á d á

odboru správy majetku a financování vrátit dopředu uhrazené nájemné jednotlivým plátcům předzahrádek

Usnesení č. 84/1795/20 - rada města znovuzpoplatňuje

placená veřejná parkoviště od 18.5.2020

Usnesení č. 84/1796/20 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí o platbách nájemného z nebytových prostor

Oprava vstupu MŠ Komenského

Usnesení č. 84/1797/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost DOMIVO s.r.o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČO :
03771351

Nové podhledy v klubovně na Pavlišově

Usnesení č. 84/1798/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro Josefa Burdycha, Horní Rybníky 112,

549 41 Zábrodí IČ: 01629468

Darovací smlouvy

Usnesení č. 84/1799/20 - rada města s c h v a l u j e

darovací smlouvy JB/12/2020 a JB/13/2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 84/1800/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 4788/2020 - uzavření

 • a) dodatku č. 2 ,
 • b) dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3491/2020 s MUDr. Janou Malíkovou, IČO 69172340, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (zubní lékař) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 48.528,- Kč/rok,
 • c) dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3492/2020 s paní Alenou Chráskovou, IČO 66288592, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (zubní laboratoř) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 81.348,- Kč/rok,
 • d) dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3493/2020 s MUDr. Janou Šťovíčkovou, IČO 48649473, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (zubní lékař) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 36.468,- Kč/rok,
 • e) dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3494/2020 s MUDr. Hanou Jelenovou, IČO 71235591, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (zubní lékař) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 51.384,- Kč/rok,
 • f) dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3495/2020 s paní Hannou Zmushko, IČO 62692844, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (rehabilitační služby) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 25.404,- Kč/rok,
 • g) dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3496/2020 se společností PSYCHOMEDICA s.r.o., IČO 27531279, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (psychiatrie) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 37.644,- Kč/rok,
 • h) dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3497/2020 s MUDr. Alenou Zdražilovou, IČO 48651648, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (zubní lékař) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 40.980,- Kč/rok,
 • i) dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3498/2020 s MUDr. Antonínem Pitašem, IČO 07508930, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (oční lékař) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 60.300,- Kč/rok,
 • j) dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3499/2020 s MUDr. Evou Šrámkovou, IČO 70892059, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (ortodoncie) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 97.548,- Kč/rok,
 • k) dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3500/2020 s Oblastní charitou Náchod, IČO 46524282, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (sociálně zdravotnické služby) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 107.100,- Kč/rok,
 • l) dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3501/2020 s Českou stomatologickou komorou, IČO 00224286, o pronájmu prostorů sloužících k podnikání (kanceláře komory) v domě čp. 665 za nájemné ve výši 29.808,-Kč/rok + DPH v zákonné výši.

Nájemné bude ve všech uvedených případech každoročně
navyšováno o inflaci stanovenou ČSÚ

Rekonstrukce střešního pláště ZŠ T. G. M.

Usnesení č. 84/1801/20 - rada města s c h v a l u j e

odboru IRM zahájení poptávkového řízení na projektanta nové střešní konstrukce

COVID - 19 - Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 84/1802/20 - rada města v působnosti valné hromady společnosti

Beránek Náchod a.s., IČO: 64829472, se sídlem Masarykovo
náměstí 74, 547 01 Náchod, bere na vědomí předložené informace /přijatá usnesení představenstva společnosti Beránek Náchod
a. s. ze dne 30. 4. 2020/

Pivobraní

Usnesení č. 84/1803/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

přesun letošního ročníku na příští rok. Dotace pro rok 2020 nebude vyplacena

V Náchodě 12. května 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta