Dnes
Teplota: 24.5 °C

Souhrn usnesení ze 16. / 75. / schůze Rady města Náchoda konané 25. března 2020

Rozpočtová opatření od 23.03.2020

Usnesení č. 75/1711/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 14 až č.16 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

V Náchodě 25. března 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta