Dnes
Teplota: 23.7 °C

Souhrn usnesení z 10. / 69. / schůze Rady města Náchoda konané 12. března 2020

Opatření proti šíření koronaviru

Usnesení č. 69/1677/20 - rada města r o z h o d l a

o kompletním uzavření zimního stadionu s okamžitou platností. Provoz zimního stadionu bude pro zimní sezonu ukončen

V Náchodě 12. března 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta