Dnes
Teplota: 24.0 °C

Souhrn usnesení z 9. / 68. / schůze Rady města Náchoda konané 12. března 2020

Opatření proti šíření koronaviru

Usnesení č. 68/1676/20 - rada města r o z h o d l a

o přerušení provozu krytého plaveckého bazénu (od čtvrtka 12. 3. 2020 od 13:30 hod.), Náchodského komunitního centra, zrušení konání veřejných akcí v Městské knihovně Náchod
(půjčování knih bez omezení), uzavření zimního stadionu pro veřejnost a Kina Vesmír pro veškerou projekci s okamžitou
platností až do odvolání

V Náchodě 12. března 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta