Dnes
Teplota: 20.2 °C

Souhrn usnesení z 50. / 58. / schůze Rady města Náchoda konané 19. prosince 2019

Pojištění lesů - pojistná smlouva

Usnesení č. 58/1374/19 - rada města s c h v a l u j e

pojistnou smlouvu č. 5224739816 dle návrhu

Návrh servisní smlouvy - zimní provoz pítka

Usnesení č. 58/1375/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Servisní smlouvy č. IRM 582/19

V Náchodě 20. prosince 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta