Dnes
Teplota: 13.8 °C

Souhrn usnesení z 9. / 16. / schůze Rady města Náchoda konané 20. března 2019

Veřejná zakázka „Malé lázně – Běloves - dostavba“

Usnesení č. 16/432/19 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Malé lázně – Běloves – dostavba“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1: Pořadí č. 1: Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062, nabídková cena: 12 359 567,63 Kč bez DPH (14 955 076,83 Kč vč. DPH) Pořadí č. 2: Stavrecon Pardubice s.r.o., Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 05925801, nabídková cena: 13 460 762,74 Kč bez DPH (16 287 522,92 Kč vč. DPH)
Pořadí č. 3: Gardenline s.r.o. , Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201, IČO 27263827, nabídková cena 13 868 756,98 Kč bez DPH (16 781 195,95 Kč vč. DPH)

Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
2. místostarosta