Dnes
Teplota: 19.3 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 42. / 83. / schůze Rady města Náchoda konané dne 22. prosince 2016Infrastruktura pro ZŠ Plhov - způsobilé náklady a financování

Usnesení č. 83/2358/16 - rada města s o u h l a s í
s realizací projektu Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě v předloženém rozsahu, tj. jen způsobilé výdaje pro přidělení dotace z programu IROP v roce 2018 a souhlasí s objednáním zpracování projektu na úpravu zeleně, aktualizaci stavební části projektu a provedení konektivity
Usnesení č. 83/2359/16 - rada města p r o h l a š u j e,
že v rozpočtu pro rok 2018 budou vyčleněny finanční prostředky na předfinancování 90% způsobilých výdajů a spoluúčast ve výši 10% způsobilých výdajů a 100% případných nezpůsobilých výdajů souvisejících s realizací projektu Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 83/2360/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 228 a č. 229 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dozorčí rada Technických služeb Náchod s. r. o.

Usnesení č. 83/2361/16 - rada města j m e n u j e paní Janu Celbovou členkou dozorčí rady s účinností od 15. 12. 2016

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta