Dnes
Teplota: 23.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 28. / 69. / schůze Rady města Náchoda konané dne 1. září 2016


JŘBÚ - Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra

Usnesení č. 69/2025/16 - rada města s c h v a l u j e dokumenty k jednacímu řízení bez uveřejnění :
- Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)
- Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce s názvem "Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra"
- Zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra"
- úmysl zadavatele zadat veřejnou zakázku "Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra" v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 23 odst. 1 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zájemci BEZEDOS s.r.o., IČO: 275 04 867, se sídlem Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 22942

Infrastruktura pro ZŠ Plhov - zpracování žádosti firmou CEP, a.s.

Usnesení č. 69/2026/16 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 68/2023/16 ze dne 29.8.2016 v části uzavření smlouvy na zpracování kompletní žádosti o dotaci a s o u h l a s í s uzavřením příkazní smlouvy s firmou CEP, a.s. na zpracování kompletní žádosti o dotaci za nabízenou cenuIng. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta