Dnes
Teplota: 13.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn unesení z 28. / 32. / schůze Rady města Náchoda konané 8. října 2015

Rozpočtová opatření od 7.9.2015

Usnesení č. 32/970/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 166 až č. 171 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Záměr pronájmu

Usnesení č. 32/971/15 - rada města s c h v a l u j e č. 3663 - záměr pronájmuIng. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta