Dnes
Teplota: 24.4 °C

Souhrn usnesení ze 13. / 145. / schůze Rady města Náchoda konané 9. dubna 2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - sport

Usnesení č. 145/3896/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/47/2018 až č. SMF/68/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - sport z hazardu

Usnesení č. 145/3897/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/72/2018 až SMF/97/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - sport z hazardu

Usnesení č. 145/3898/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/69/2018 a č. SMF/117/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - sport z hazardu fyzické osoby

Usnesení č. 145/3899/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/70/2018 a SMF/71/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - podpora vzdělávání

Usnesení č. 145/3900/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/115/2018 a SMF/116/2018

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu - Program sociální služby

Usnesení č. 145/3901/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/101/2018 - SMF/103/2018 a SMF/109/2018 - SMF/111/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - Program sociální služby

Usnesení č. 145/3902/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/98/2018 - SMF/100/2018 a SMF/104/2018 - SMF/108/2018 a SMF/112/2018 až SMF/114/2018

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta