Dnes
Teplota: 23.7 °C

Souhrn usnesení z 11. / 143. / schůze Rady města Náchoda
konané 22. března 2018

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 143/3847/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 20.03.2018 a

s o u h l a s í

s uzavřením nájemních smluv dle návrhu od 1.4.2018 do 31.3.2019, jistota na byt není stanovena.

Nákup vozidla Renault Master 2.3 pro JSDH

Usnesení č. 143/3848/18 - rada města s c h v a l u j e

koupi vozidla Renault Master 2.3 CDI, 9 míst, r. z. 2SF 4016, VIN VF1MLJ0DA47341496, rok výroby 2012, stav tachometru 197.000, za kupní cenu 227.000 Kč, postup převodu dle návrhu a

p o v ě ř u j e

Městský úřad Náchod rozhodnout o finální podobě kupní smlouvy o koupi předmětného vozidlaIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta