Dnes
Teplota: 19.4 °C

Souhrn usnesení z 44. / 127. / schůze Rady města Náchoda konané 30. listopadu 2017


Rozpočtová opatření od 30.11.2017

Usnesení č. 127/3442/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 154 až č. 159 a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ing. Jan Č t v r t e č k a
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka