Dnes
Teplota: 19.2 °C

Souhrn usnesení z 34. / 117. / schůze Rady města Náchoda konané 27. září 2017

Rozpočtová opatření od 4.9.2017

Usnesení č. 117/3236/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 116 až č. 126 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta