Dnes
Teplota: 16.7 °C

10.04.2024   Nelegální skládka Náchod - Ulice pod Lipím

Zasláno: 10.04.2024
Zveřejněno: 10.04.2024

Obsah:

Dobrý den,v ulici Pod Lipím v Náchodě, existuje skládka, která zřejmě nebyla povolena životním prostředím ani stavebním úřadem. Tato skládka se zde vyskytuje přes 2 roky a zvětšuje se. Vždycky se jednou za čas vyveze odpad, bohužel terén není nikdy navrácen do původního stavu a začne se objevovat nová skládka. Tato skládka je nad 1,5 m terénních úprav s plochou nad 300 m2. Bude skládka odstraněna? Zatím se nic neděje a skládka roste už i do silnice. Skládka není nijak zabezpečená ani označená.  Jak to, že městu to nevadí? Kolem skládky projíždí a prochází spousta cyklistů a turistů, je to úplná chlouba města Náchoda. Co děti, myslí někdo na ně, nebo je místo na tolik bezpečné, že si tam mohou v klidu hrát a rodiče si dát kafíčko? Kdo je zodpovědný za případný úraz, nehodu nebo cokoliv tragického na silnici kvůli této skládce? Chtěla bych se zeptat, zda se jedná o nějakou speciální výjimku nebo jak je možné v dnešní době, že je tato skutečnost tolerována. Bude vydáno např. předběžné opatření... ? Dále je již poškozen i obecní majek jako jsou obrubníky.... 

Fotografie jsou uloženy ke stažení zde:skladka Lipí.zip online ke zhlédnutí a stažení (sdilej.cz)

Předem děkuji za odpověď a přeji krásný den
Jana S.


Zpracováno:

Předáno k vyjádření Ing. Ondřeji Poulovi, vedoucímu odboru životního prostředí.


Vyjádření:
10.04.2024
Dobrý den,
nejedná se o žádnou skládku, nýbrž o terénní úpravu, kterou provádí pan Bernášek (na svém pozemku) a která již je v řešení městským úřadem.
S pozdravem

Poul, odbor ŽP

 

11.4.2024

Pane Poul, domnívám se, že bez jakéhokoliv rozhodnutí – tj. územního souhlasu, ohlášení či stavebního povolení, lze provádět pouze některé terénní práce, což se týká úprav terénu do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací (pozemek přímo navazuje na veřejnou komunikaci a zároveň je ničena) nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady. Získání územního souhlasu (namísto územního rozhodnutí) pro provádění terénních úprav postačuje u úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2 na pozemcích (zde je plocha větší než 1000 m2), které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím a opět pokud nedochází k nakládání s odpadyVýkopová zemina, která se využije k terénním úpravám, mimo místo vytěženínemá příslušnou certifikaci dle získaných rozborů se stává odpadem....

Dotyčná osoba provádí úpravy pozemku na ploše viz snímek z katastrální mapy, kde je vidět, že výše úprav přesahuje 3 výškové m. Z Vaší odpovědi mám dojem, že buď jste na daném místě nebyl osobně nebo tuto skládku z nějakého důvodu tolerujete, což si myslím, že je z Vaší pozice nepřípustné. Opravdu chcete říct, že takto se provádí běžně terénní úpravy pozemku? Bez povolení, bez ohraničení a s ničením veřejného majetku s délkou přes 2 roky?

Stále tu zůstává nezodpovězená otázka ohledně dětí. Skládka je v lokalitě, kde je spousta rodinných domů s malými dětmi, tyto děti, žijí v přírodě a jsou zvyklé si hrát venku. Město jim zařídilo opravdu krásné výživné zábavné a velmi dostupné hřiště. kde na ně úraz čeká na každém rohu bez výstrah či zabezpečení. Co cyklisti? Kameny po cestě? Kdo bude zodpovědný za újmu na zdraví?

Zároveň jste se nevyjádřil ohledně zničených obrubníků a zablácené a znečištěné cesty. Kdo uvede silnici do původního stavu? Taková krásná asfaltová silnice se nyní postupně ničí a nikdo ji neuvádí do původního stavu. Doporučuji se na místo zastavit za deštivého počasí a nezapomeňte s sebou vzít rodinu s dětmi, ať sám vidíte jak je místo bezpečné.

Že se nejedná o skládku? Hromady plastů v zemině... Můžete mi sdělit, co vidíte na fotografii, popřípadě předložit certifikaci terénního materiálu?

Z výše uvedených důvodů, žádám o nápravu stavu a adekvátní reakci na danou skládku a její řádně vyřešení. Věřím, že Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) by se k danému případu vyjádřila jinak.

Předem děkuji za odpověď a přeji krásný den

Jana S.