Dnes
Teplota: 0.1 °C

19.03.2024   Místa, kde přechází chodci u Lidlu a Bílé Tepny.

Zasláno: 19.03.2024
Zveřejněno: 19.03.2024

Obsah:
Dobrý den,
děkuji za odpověď, viz níže. Myslíte, že byste mohli být trochu sdílnější a sdělit to, který orgán a proč nedal souhlasné stanovisko a proč jste se vůbec neobtěžovali přesvědčit ho ke změně stanoviska? Doufám, že důvodem není jen nějaké lpění na nějaké minimální vzdálenosti od nějakého jiného přechodu apod., tj. důvod ryze formální. Mělo by vám spíše záležet na bezpečnosti. A pokud někde jsou ostrůvky, ale nemá to odpovídající značení, tak vzniká jak pro chodce, tak pro řidiče nejistota toho, jak se mají chovat. V horším případě pak jistota na jedné straně, že to přechod je a na druhé, že není. Je to frekventované místo, budete nebezpečí předcházet anebo čekáte na to, až tam k něčemu dojde?
Děkuji M. Hodek
******

1/ nešla by ta dvě místa přes ulici směrem na Plhov (jedno u bílé Tepny, druhé u Lidlu), kde jsou ostrůvky také označit jako místo pro přecházení? Nyní to není nic a řidiči tam na chodce naprosto kašlou a nechají je stát i v případě, že jsou na obou stranách. Nemluvě o tom, že už tam řada z nich jede celkem rychle.Dobrý den,mám dvě připomínky k chodcům

***********

S pozdravem
Martin Hodek

Zpracováno:

Předáno k vyjádření Ing. Radce Konárkové, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.


Vyjádření:
19.03.2024
Dobrý den,
jedná se o Policejní prezidium, jehož metodickými pokyny se musejí další útvary Policie ČR řídit.
Místo pro přecházení je právě místem, kde má docházet k ohleduplnosti mezi řidiči a chodci a navázání např. očního kontaktu. Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit a zároveň chodec se před vstupem do vozovky musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na  pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhle změně směru nebo rychlosti jízdy.
S přáním pěkného dne
Ing. Jan Balcar