Dnes
Teplota: 20.1 °C

11.01.2024   Sokolská ulice

Zasláno: 11.01.2024
Zveřejněno: 11.01.2024

Obsah:

Dobrý den, mám dvě připomínky k Sokolské ulici.

1) Vedle schodů na horním konci ulice je větrem polámaný vysoký strom. Prosíme o odstranění.

2) V odpovědi na dotaz ohledně zlepšení cesty v úvoze je uvedeno, že v příštích letech lze provést alespoň dílčí úpravy, které by zlepšily stav stezky. Proč tyto dílčí úpravy již nejsou zahrnuty do rozpočtu na nejbližší období, když o zlepšení terénu žádáme už hodně let? Stav cesty v úvoze připomínáme pravidelně. Lanovky na zámecký kopec a sídliště SUN se do plánu investic vešly, ale peníze na cestu plnou bláta se nenajdou. Je jasné, že náš kout nikdy nebude prioritou města. Ale žije zde dost voličů i daňových poplatníků, kteří by také rádi chodili bez věčně zablácených bot  (s případným vyválením se v bahně) třeba od autobusu, nebo na zámek, který je "za humny". V poslední době přibylo i dost obyvatel v zástavbě u autobusové zastávky - úvoz také využívají.

A přebudování stávajících schodů tak, aby po nich bylo možno vézt kolo nebo kočárek, by snad neměl být extra velký problém.

Děkuji

Blanka Míšková

 

 


Zpracováno:

Předáno k vyjádření Bc. Andree Brandejsové, odbor životního prostředí - správa veřejné zeleně a Ing. Michalu Hronkovi, odbor správy majetku.


Vyjádření:
12.01.2024
Dobrý den,
jak jsem již jednou na Váš dotaz odpovídal, komplexní řešení stezky v údolí by vyžadovalo nemalou investici, odhadem převyšující 3 mil Kč. Proveditelnost a cenový odhad byli zadány v 2. pol. roku 2023. Z pohledu objemu nákladů vynaložených v porovnání k frekvenci užívání stezky bylo řešení pro rok 2024 odsunuto. Dále musím podotknout, že je nutno také počítat s náklady na údržbu díla, které vzhledem ke své poloze v údolí a změnám počasí, které nás v poslední době provází, budou taktéž nemalé. I přes sebelepší odvodnění celé stráně bude docházet k vymílání povrchu stezky při prudkých deštích a tím pádem i k degradaci investovaných prostředků. To však neznamená, že v budoucnu k realizaci nemůže dojít.
Dílčí úpravy, jako zmiňované schody, či vhodnější přístup nebo zlepšení údržby stezky jsou proto v tuto chvíli jedním z možných řešení.
Jelikož se jedná o operativní opravy, či údržby menšího rozsahu, nelze je všechny specifikovat přímo a s předstihem v rozpočtu města. Pro tyto účely slouží rozpočet oprav odboru majetku, který se požadavky tohoto charakteru zabývá.
S pozdravem

 

Ing. Michal Hronek

 

 

Dobrý den,

velice děkujeme za upozornění na polámaný strom. Jedná se o vrbu jívu, která bude prostřednictvím technických služeb odstraněna v nejbližších dnech.

 

S pozdravem

 

Andrea Brandejsová, odbor životního prostředí - správa zeleně

 

15.1.2024

Dobrý den,
děkuji za vysvětlení toho, že peníze na provedení dílčích úprav úvozu a schodů není nutno zahrnovat do rozpočtu - jako běžný občan nemohu tušit, co v rozpočtu být musí a co zařadíte do operativních oprav. Co se týče údržby stezky v úvoze - trávu tam doposud sekali majitelé přilehlých pozemků. Vzhledem k tomu, že o zlepšení cesty žádáme už nejméně 15 let a bohužel zde nebydlí nikdo "vlivný", komu by stav vadil, tak žádáme o realizaci dílčích úprav ihned, jakmile to stav terénu na jaře dovolí (momentálně je část cesty pokryta ledem, po rozmrznutí bude opět neschůdná).
Děkuji
Blanka Míšková