Dnes
Teplota: 8.8 °C

22.9.2022   Žádost o úpravy na Klínku

Zasláno: 22.9.2022
Zveřejněno: 22.9.2022

Obsah:

 

Dobrý den,

před několika lety jsme touto cestou opakovaně žádali o úpravy na konci Sokolské ulice.

Naposledy nám bylo sděleno, že na požadované úpravy nejsou finance, ale že na naše požadavky nezapomenete. Následně jsme problém vzhledem k pandemické situaci nepřipomínali.

Na konci Sokolské ulice jsou schody vedoucí do úvozu, kudy se pěší osoba dostane

k autobusové zastávce na Klínku. Tyto schody jsme žádali upravit tak, aby po nich bylo možno vézt oběma směry kolo nebo dětský kočárek. Tento požadavek nyní připomínám.

Dále jsme již vícekrát žádali o úpravu „úvozu" - cesty od schodů směrem nahoru k autobusové zastávce.

Jedná se o malý úsek na pozemku 1946/2, který je v majetku města Náchoda. Průchozí ji udržují obyvatelé řadových domů v ulicích Trojická a Na pláni, kteří tam sečou trávu - to je postačující v létě a pokud je sucho.

Městské sekáče trávy, kteří k nám dorazí tak 2x za léto, tato cesta nezajímá.  Jakmile zaprší, chodí se v podmáčeném terénu, po kluzkém blátě. Takže využití autobusové zastávky je hodně problematické (člověk by si tam musel odložit další boty na přezutí).

Tento „úvoz" jste kdysi slíbili vydláždit zatravňovacími dlaždicemi, pak jste sdělili, že na to musí být projekt, naposledy jsme se dozvěděli, že nejsou finance, ale budete na nás myslet. Byli bychom rádi, aby tento kousek cesty byl konečně schůdný i v nepříznivém počasí, kdy kromě silně zašpiněných bot hrozí i uklouznutí.

Dalším problémem pro pěší je úsek cesty směrem na Kramolnu. Chůze po silnici mezi autobusovou zastávkou na Klínku a vodojemem je hodně nebezpečná, ale často využívaná nejen místními obyvateli (jiná možnost, jak se dostat třeba na zámek, zde není).

Na tomto úseku chybí chodník, po kterém by bylo možno bezpečně projít vedle silnice se silným  provozem.

V tomto koutě města bydlí lidé, kteří také platí nebo platili daně do městského rozpočtu, takže by město mohlo trochu zlepšit podmínky v okolí jejich bydliště.

V současné době město  vkládá investice do mnoha projektů, takže je zřejmé, že finance nechybí.

Je nám jasné, že tento konec města je daleko od radnice, není zde moc prostoru pro nějaké „stříhání pásek".

Nežádáme však nic megalomanského, pouze úpravy krátkých úseků cesty pro pěší, které zpříjemní pohyb místních i dalších obyvatel, kteří tudy chodí do přírody nebo od autobusu.

Okolí využívají i blízké školky a školní družina - určitě by také uvítali méně bláta pro jejich vycházky.

Proto žádáme o provedení výše uvedených úprav a doufáme, že se s tím konečně začnete vážně zabývat.

 

Děkuji

Blanka Míšková

 

 

 


Zpracováno:

Předáno panu Voborníkovi, vedoucímu odboru investic.


Vyjádření:
23.9.2022

Dobrý den paní Míšková,

 

žádostí na úpravu úvozu jsme se zabývali.  Úvoz nebyl nikdy zpevněnou komunikací a vždy byl využíván jako přírodní pěšina.Jestliže uvažujeme o zpevněné komunikaci pro pěší, bude nutné zpracovat projektovou dokumentaci, včetně jejího napojení do křižovatky v jejím horním konci. Nová komunikace pro pěší, která je v majetku města musí splňovat technické požadavky o pozemních komunikacích a souhlasy dotčených orgánů, například DI policie ČR.Zpracování studie, technické možnosti provedení, navrhneme do návrhu rozpočtu.

 

S pozdravem


Bohuslav Voborník

vedoucí odboru investic