Dnes
Teplota: 9.5 °C

26.4.2021   Ul. Na Koletově

Zasláno: 26.4.2021
Zveřejněno: 26.4.2021

Obsah:

Dobrý den, je třeba v ul. Na Koletově ořez větve zakrývající dopravní značku.  S pozdravem Martin


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Ing. Zelenákovi, pracovníkovi odboru správy majetku.


Vyjádření:
26.4.2021

Dobrý dne,

 

vlastník sousedního pozemku byl písemně vyzván k ořezu dvou dřevin, které již značnou měrou zasahovaly do komunikace Na Koletově. Jedním z těchto dřevin byl i jehličnan na křižovatce ulic Na Koletově s ulicí Cvrčkova z důvodu, že zakrývá svislou dopravní značku.Na základě Vašeho upozornění provedu fyzickou kontrolu stavu a případně opětovně vyzvu vlastníka pozemku k ořezu jehličnanu.

S pozdravem

 

Ing. Tibor Zelenák

odborný pracovník správy majetku

 

 u_2616.jpg