Dnes
Teplota: 9.5 °C

21.4.2021   Ořezání- posouzení zdravotního stavu stromů

Zasláno: 21.4.2021
Zveřejněno: 21.4.2021

Obsah:

Touto formou bych chtěl zažádat o provedení arboristického zásahu na skupině stromů v ulici Denisovo nábřeží, Krásnohorské, Na Strži. Jedná se o řadu starých stromů podél komunikace . Již při silnějším větru dochází k odlamování větví a jejich padání . Tím dochází k ohrožování zdraví osob. Děkuji Martin


Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Brandejsové, odbor životního prostředí - správa zeleně.


Vyjádření:
22.4.2021

 

Dobrý den,

 

stromy rostoucí na březích řeky Metuje v Náchodě rostou na hranicích mezi pozemky státu, kde má právo hospodařit s majetkem státu společnost Povodí Labe, státní podnik a pozemky města Náchod, přičemž větší část dřevin se nachází na pozemcích státu.

V roce 2012 byl zpracován projekt obnovy břehových porostů a v roce 2013 došlo k jeho realizaci. V rámci této akce byly v úseku od Mánesova nábřeží po Integraf (tedy i na Denisově nábřeží, ulici Krásnohorské a Na Strži) ošetřeny všechny dřeviny. Došlo k pokácení několika havarijních dřevin, provedení zdravotních, bezpečnostních i redukčních řezů stromů včetně umístění bezpečnostních vazeb a dále k doplnění nových výsadeb v prolukách.

V roce 2018 si Povodí Labe, státní podnik nechalo zpracovat nové dendrologické posouzení stromů, na základě kterého od roku 2019 provádějí pravidelnou péči o dřeviny na březích Metuje.

Dřeviny jsou tak každoročně kontrolovány a ošetřovány. Za běžných povětrnostních podmínek by tak okolí stromů nemělo být ohrožováno, což ale samozřejmě nelze vyloučit a to i u jakýchkoliv jiných dřevin při silném větru.

Město Náchod tedy nebude na základě Vašeho požadavku provádět arboristické práce na uvedených dřevinách.

 

S pozdravem

 

Andrea Brandejsová, odbor životního prostředí - správa zeleně

 

 u_2608.jpg
a_2608_142747296.jpg
a_2608_142754705.jpg