Dnes
Teplota: 16.8 °C
logo

Oprava střechy radnice, Masarykovo náměstí 40, Náchod číslo projektu 16KPG02-0065

Cíl projektu:

Cílem projektu je oprava krovů a výměna střešní krytiny vizuálně v původním stylu na objektu radnice čp. 40 v Náchodě. Provedení těchto stavebních prací povede k zachování památkové hodnoty objektu - kulturní památky, která je součástí Městské památkové zóny a ochranného pásma státního zámku a souboru památek historického jádra Náchoda.

Výstupy projektu:

Opravená střešní konstrukce, tzn. konstrukce krovu a střešní krytiny vč. navazujících oplechování, konstrukcí vikýřů, výlezů, zvoniček a hromosvodu na stávající stavbě radnice v Náchodě, práce budou prováděny pouze na hlavní části střechy na objektu radnice.
31.8.2017 Oprava krovů a výměna střešní krytiny radnice

V květnu byla zahájena oprava krovů a výměna střešní krytiny vizuálně v původním stylu na objektu radnice čp. 40 v Náchodě.

V rámci stavebních prací je měněna krytina nad hlavní částí objektu radnice včetně části bednění, je prováděno nové laťování a oplechování. Dále byla provedena stabilizace konstrukce krovu. Stávající i nové dřevěné prvky jsou opatřeny nástřiky proti dřevokazným škůdcům, plísním a houbám. Navazující konstrukce (atika, komínová tělesa, římsy) byly opraveny v nutném rozsahu, tzn. oprava (přespárování) zdiva, omítky a sanace. Na stabilizovanou konstrukci krovu je již z velké části provedena skládaná krytina z tašek, kotvená a kladená na nové dřevěné laťování 60x40mm, profil zvolen s ohledem na vzdálenosti jednotlivých vazeb. Krytina pro hlavní část objektu se sedlovou střechou je provedena z pánvové krytiny a to krytiny s drážkovou plochou pánví s výrazným vysoko klenutým kónickým profilem se spojitou vodní drážkou, v provedení glazura Amadeus červená. Nosná střešní konstrukce pultového vikýře byla kompletně vyměněna, opatřena celoplošným prkenným bedněním a plechovou krytinou s dvojitou stojatou drážkou z měděných plechů. Technický stav oplechování zvoniček byl vyhodnocen jako vyhovující a nebylo nutné tyto práce provádět.

Stavební práce, prováděné firmou Lestav spol. s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, v celkové hodnotě cca 3 750 000 Kč vč. DPH, by měly být dokončeny v září letošního roku.

Královéhradecký kraj na tuto akci realizovanou v rámci projektu s názvem "Oprava střechy radnice, Masarykovo náměstí 40, Náchod", evidovaného pod číslem 16KPG02-0065 poskytl v rámci Programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje - 16KPG02 dotaci ve výši 185 000,- Kč.

V rámci dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ obdrží Město Náchod na akci příspěvek ve výši 452 000,- Kč.15.5.2017 Oprava střechy radnice

V květnu byla zahájena oprava krovů a výměna střešní krytiny vizuálně v původním stylu na objektu radnice čp. 40 v Náchodě.

V rámci stavebních prací bude vyměněna krytina nad hlavní částí objektu radnice včetně podkladního bednění (případně laťování) a oplechování. Dále bude provedena stabilizace konstrukce krovu. Stávající i nové dřevěné prvky budou opatřeny nátěry nebo nástřiky proti dřevokazným škůdcům, plísním a houbám. Navazující konstrukce (např. atika, komínová tělesa, římsy) budou opraveny pouze v rozsahu nutném pro provedení navazujícího oplechování. Na stabilizovanou konstrukci krovu bude provedena skládaná krytina z tašek, kotvená a kladená na nové dřevěné laťování 60x40mm, profil zvolen s ohledem na vzdálenosti jednotlivých vazeb.

Krytina pro hlavní část objektu se sedlovou střechou je navržena z pánvové krytiny a to krytiny s drážkovou plochou pánví s výrazným vysoko klenutým kónickým profilem se spojitou vodní drážkou, v provedení glazura červená. Střešní konstrukce zvoniček a valbového vikýře bude opatřena celoplošným prkenným bedněním a plechovou krytinou s dvojitou stojatou drážkou z měděných plechů.

Stavební práce, prováděné firmou Lestav spol. s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, v celkové hodnotě cca 3 750 000 Kč vč. DPH, by měly být dokončeny v září letošního roku.

Královéhradecký kraj na realizaci akce poskytl v rámci Programu Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje - 16KPG02 dotaci ve výši 185 000 Kč. V rámci dotace MKČR z Programu regenerace MPR a MPZ obdrží Město Náchod příspěvek ve výši 452 000,- Kč.