Dnes
Teplota: 19.9 °C
logo

Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod

Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005926

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality informačních a komunikačních systémů za účelem dosažení vyšší efektivity výkonu funkcí orgánu veřejné moci (OVM) spojených s používáním funkcionalit dílčích informačních systémů a agend v rámci komplexní architektury informačního systému OVM. Budou vytvořeny a modernizovány stávající podpůrné informační systémy, a to v tematických oblastech řízení lidských zdrojů jako jsou např. organizace a systematizace, personalistika a další tematické oblasti. Dále budou vylepšeny nástroje podpory uživatelů - hedpdesk a servicedesk, dojde k modernizaci elektronické spisové služby, zlepšení krizového řízení v území a v neposlední řadě projekt umožní snadnější správu dokumentů.

Výstup projektu:

  1. Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, a to v tematických oblastech řízení lidských zdrojů (organizace a systemizace, personalistika, mzdy, docházkové systémy, vzdělávání, elektronický spis zaměstnance a bezpapírová personalistika, zaměstnanecký portál), nástroje podpory uživatelů (helpdesk, servicedesk), krizové řízení v území, elektronické spisové služby a další systémy správy dokumentů (oběh a řízení dokumentů, řešení důvěryhodnosti dokumentů dle eIDAS, elektronická skartace, nástroje typu workflow).
  2. Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury. Zvýšení úrovně konektivity a zkvalitnění pokrytí města signálem v sobě zahrne pořízení SW pro řízení radiostanic, HW pro převod signálu stávající digitální sítě, propojení budov optickými vlákny vč. pořízení nových síťových prvků a převodníků, realizaci přípravy implementace, implementaci a zaškolení obsluhy.
  3. Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy.

20. 4. 2018 Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod

V projektu se počítá s maximálním možným využitím stávajících technologií, řešení a souvisejících aspektů (pracovní stanice, serverové a síťové prvky, bezpečnostní HW a SW pro servery, výchozí instalace a data IS GINIS a DERIK). Mimo to bude potřeba zřídit nové kompletní technologické centrum (serverovnu) v budově na ul. Zámecká 1845, které umožní pokrýt nároky zamýšlených nových funkcionalit informačních systémů GINIS a DERIK a nových systémů pro řízení přístupů, docházku a řízení a správu interních požadavků (v IT a správních činnostech). Současně bude zařízeno vylepšení konektivity v síti LAN MěÚ Náchod zřízením propojení optickými vlákny skrze stávající rozvody telekomunikačního poskytovatele v kolektorech teplárny.

Mezi očekávané výsledky (přínosy) projektu lze zařadit zejména elektronizaci vnitřních procesů, které doposud nebyly elektronizovány, zajištění celoplošné dostupnosti informačních systémů v rámci působnosti OVM a zvýšení spolehlivosti, průchodnosti informačních systémů směrem k dosažení účelu zvýšit efektivitu výkonu agend OVM.

Dopady tohoto projektů pocítí i občané a další subjekty díky lepší dostupnosti informací, zvýšení úrovně a kvality poskytovaných služeb, vyšší transparentnosti úřadu a souvisejících služeb.

V rámci projektu IROP 28. výzvy: Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005926 bude zefektivněna činnost a chod Městského úřadu v Náchodě.